Az SHF Modellprogram újratervezése – SHF tanácsadók állnak munkába

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az FSZK Nonprofit Kft. tájékoztat minden érintettet, hogy a súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyeket támogató Modellprogram megvalósítását biztosító szerződés – a felek hibáján kívüli okok miatt – nem tudott hatályba lépni. Így a tervezett SHF Modellprogram felfüggesztésre került, és a kiváltásban érintett intézmények SHF támogatását új szakmai alapokra szükséges helyezni.

Annak érdekében, hogy a kiváltásban résztvevő intézmények SHF támogatása megvalósulhasson, – a 2017. decemberi SHF Szakmai Műhelyen elhangzottaknak megfelelően – 2018. január 15-től három, majd 2018 áprilisától újabb három tanácsadó áll munkába.

Az SHF tanácsadók – név szerint Beleznai Csilla, Győri Zsófia, és Zahoránszky Mária – szakmai munkájukat az intézmények által igényelt óraszámok alapján kezdték meg. Nagy szakmai gyakorlattal és tapasztalattal rendelkeznek, munkájuk célja a kiváltásban résztvevő súlyosan, halmozottan fogyatékos lakók kiváltási folyamatának (felkészítés, kiköltözés utáni szakasz) szakmai támogatása, igazodva a lakók egyedi adottságaihoz, szükségleteihez, illetve ezzel egyidejűleg az intézmények dolgozóinak szakmai segítése.

Annak érdekében, hogy az SHF tanácsadók minél hatékonyabban tudják ellátni feladatukat a következő lényeges elemek meglétére van szükség:

  • ún. SHF team megalakítása az intézményben, állandó munkatársak jelenlétével, annak érdekében, hogy a tanácsadóval a közös munka, illetve az információ-, és tudásátadás folyamatos lehessen. Mindenképpen szükséges egy több fős csoport, amelynek tagjai ismerik a lakókat és nyitottak a feladatra, ugyanakkor a csoport létszáma és tagjainak végzettsége a helyi adottságokon alapszik.
  • az SHF tanácsadóknak fel kell mérniük, hogy a magas támogatási szükségletű lakók csoportján belül kik azok a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek, akikkel a továbbiakban foglalkoznának, és kik azok, akik a későbbiekben más szakembertől tudnának segítséget kapni.

Az SHF tanácsadók szakmai munkáját az FSZK Szolgáltatásfejlesztési munkacsoportján belül Urbanovszky Zsuzsanna és Zelenka Zsófia támogatják, koordinálják. Az SHF tanácsadással kapcsolatos kérdéseikkel a kivaltas.shftanacsadas@fszk.hu e-mail címen, vagy a +36-1-450-3230/255 telefonszámon fordulhatnak hozzájuk.

További információk a projektről