Egységes módszertani alapok és elérhető szakszerű támogatás

esőember magazin címlapjaKözel 800 millió forint összegű támogatást biztosít az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a TÁMOP 5.4.11-12/1 azonosító számú projekt, az autizmussal élő emberek ellátó rendszerének országos hatókörű szakmai fejlesztéséhez. 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: FSZK) az Országos Autizmus Stratégia 2010. évi elfogadása óta számos szakemberrel és természetesen az Autisták Országos Szövetségével együttműködésben dolgozik a stratégiában megfogalmazott célok minél hatékonyabb és fenntarthatóbb megvalósításáért. Az elmúlt három év a szakmai alapokon nyugvó tervezés, jövőkép kialakításával és a megvalósítással kapcsolatos lehetőségek, kihívások feltérképezésével megfelelő alapot teremtett a kiemelt projekt megvalósításához. Erről a kiemelt projektről – egy interjúsorozat első részeként – először Mahlerné Köfner Anikót, a projekt szakmai vezetőjét kérdeztük.

Milyen célok megvalósításáért dolgoznak a kiemelt projektben?

A 2013. február 1-jén indult, 27 hónap idejű projekt stratégiai célja, az autizmussal élő emberek társadalmi befogadásának elősegítése az ellátó rendszer felkészültségének javításán keresztül. Ugyanis a szolgáltató – és ellátórendszer minőségének és hozzáférhetőségének jelenlegi egyenetlenségei gátolják, hogy az autizmussal élő emberek kortársaikkal együtt nevelkedjenek, játszanak, tanuljanak és dolgozzanak a megfelelő intézményi vagy azon kívüli közösségekben.

Átfogó cél, a humán közszolgáltatások autizmus specifikus szolgáltatásainak fejlesztési támogatása, ezek minőségének és hozzáférhetőségének javítása. Továbbá, hogy az érintett szülők váljanak felkészültté és az ellátórendszer partnereivé gyermekük életviteli és foglalkoztatásra való felkészítésében, valamint cél a családtagok társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésének segítése.

Mi az FSZK szerepe a projektben?

Az FSZK a projekt gazdája, előkészítője és megvalósítója. Feladata, hogy összehangolt formában szakmai fejlesztési támogatást nyújtson szülőknek, szakembereknek, autizmussal élő felnőtteknek és az életívet átfogó ellátás területein működő intézményeknek. A fejlesztések lényege, az autizmussal élő emberek és a családtagok szakszerű támogatási gyakorlatának fejlesztése oly módon, hogy a projekt végére felkészült szakember, intézményhálózat és Országos Autizmus Koordinációs Központ alakuljon ki. Az FSZK vállalta, hogy a projekt eredményeként létrejövő Koordinációs Központot működtetni fogja, amely teljes mértékben illeszkedik szakmai profiljához és az állami felelősségvállaláshoz.

Az FSZK korábban pályázatok útján támogatta szervezetek autizmus specifikus fejlesztéseinek megvalósítását. Ennek ellenére a kiemelt projektben ilyen önálló intézményi programok támogatása nem valósul meg.

Mit várhatunk a projekttől?

Azt, hogy egységes módszertani alapok és követelményrendszer mentén kialakul egy bázisintézményi és szakemberhálózat, amelyek szakszerű segítséget nyújtanak az ország különböző térségeiben. Arra törekszünk, hogy az autizmus specifikus segítséget igénylő emberek azt érezzék, nincsenek egyedül a problémájukkal, és elérhető a szakmai támogatás Magyarországon, legyen szó akár a mindennapi családi nevelési helyzetek megoldásáról, akár szakemberképzésről vagy az intézményes ellátás legfrissebb információiról.

Budapest, 2013. február 22.

Esőember 2013 első negyedév