Elérhető a pszichoszociális fogyatékos személyek társadalmi helyzetét feltáró kutatás

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar alapítványaként működő „A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány” az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 2016. január – 2017. március között kutatást folytatott a pszichiátriai betegként diagnosztizált személyek társadalmi helyzetének feltárására, melynek beszámolója már elérhető.

„A pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek  társadalmi helyzetét  feltáró országos kutatásról„ című beszámolót megelőző munkát Perlusz Andrea, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának főiskolai tanára vezette.  A kutatócsoportban tapasztalati szakértők, szociális szakemberek és ELTE hallgatói is fontos szerepet kaptak.

A kutatómunka során a makroszinttől az egyén szintig vizsgálták a pszichiátriai betegként diagnosztizált résztvevőket, akiknek egyéni történeteihez a jogszabályi környezet áttekintésétől indulva, a különböző paradigmákon és nemzetközi jó gyakorlatokon, a prevenciós megközelítésen át jutottak el az alábbi fókuszok mentén:

  • Hogyan definiálható az érintettek csoportja?
  • Hányan vannak?
  • Milyen az élethelyzetük?
  • Milyen szolgáltatási igényeik vannak?
  • Mibe kerül a mai ellátás az államháztartásnak?
  • Milyen akadályozó tényezők tapasztalhatók az érintettek életében, ellátásában?
  • Hogyan illeszthetők rendszerré a jelenlegi szolgáltatások differenciált szolgáltatások formájában?

A kötet a kutatási program során elkészített dokumentumokat tartalmazza. A szakmai anyag elméleti és empirikus részekből áll, melynek végén a szerzők szakmapolitikai ajánlásokat fogalmazott meg.

A kutatási beszámoló innen tölthető le:

http://www.eltereader.hu/media/2018/09/ELTE_2018_Kutatasi_beszamolo_READER.pdf

A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar már foglalkozott a pszichoszociális fogyatékosság témájával ezt megelőzően is. Hitvallásuk szerint, szakmai érdeklődésük alapját a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény adja.  Az ELTE hazánkban az egyetlen, a fogyatékosságok széles spektrumára kiterjedő gyógypedagógus képzést folytató intézmény, így feladatuknak érezik, hogy az Egyezmény szellemében e tematika is a szakmai párbeszéd fókuszába kerüljön. További céljuk, a kutatási projektek során megszerzett szakmai tudást visszaforgatni a szakemberképzésbe.

A 2017 márciusában lezáródott projekt előzményeként 2013. szeptember 1. – 2014. augusztus 31. között az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületével, a Lélek-Hang Egyesülettel, A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvánnyal együttműködve valósította meg a „Semmit rólunk, nélkülünk! Hiszem vagy tudom? Csinálom!” című projektet. A szakmai program célja az volt, hogy a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1. cikkének megfelelően aktívan segítse elő a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek társadalmi inklúzióját.

A projekt eredményeként kidolgozásra és kipróbálásra került egy tematika, melyet választható kurzusként kínáltak a hallgatóiknak két féléven keresztül. Ezt követően pedig a tantervben az alapozó képzésbe kötelező tartalomként került be a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek témája.

A téma iránt érdeklődők a közeljövőben további hasznos tudásokra tehetnek szert az Ébredések Alapítvány által november 14-én megrendezésre kerülő XXII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencián.  Az „Innovációk a családok évében – a pszichiátriában, a szociális szférában és a mentálhigiéné területén” című szakmai rendezvény 6 előadás és 15 workshop keretében járja körbe a közegészségügyben megjelent számos terápiás újítást, új képzési rendszert és intézményt. A jelentkezésre a www.ebredesek.hu oldal konferenciák menüpontja alatt lesz lehetőség.

Az FSZK Nonprofit Kft. továbbra is figyelemmel kíséri az intézményi férőhely kiváltás célcsoportjait jelentő fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg emberek támogatásával kapcsolatos szakmai anyagokat, melyekről a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat Hírlevelében és az FSZK honlapjának TÁRS aloldalán olvashatja ajánlásainkat.

További információk a projektről