FSZK Hírlevél – 2013. november

 

Akadálymentesítési Programiroda

Audió-narrációval ellátott színházi előadás látássérült nézők számára

2013. november 14-én az FSZK és a Színház- és Filmművészeti Egyetem együttműködésében, Arany János: Toldi című színdarabja audió-narrációs szolgáltatással került bemutatásra az Ódry Színpad Padlás Kamaratermében. A darabot Horváth Csaba rendezte és az előadók az egyetem színházrendező – fizikai színházi koreográfus osztály IV. éves növendékei voltak.

Az audió-narrációs szolgáltatás a látássérült – gyengénlátó, aliglátó illetve vak emberek számára teszi a színházi előadást élvezhetővé egy narrátor segítségével, aki lényegre törően, érthetően és élvezhető módon közvetíti a színpad és a nézőtér között a vizuális üzeneteket.

Az előadást megelőzően a látássérült vendégeknek lehetőségük nyílt a színpadot bejárni, a színészeket megismerni, a kellékeket megtapintani.

Az előadás után egy moderált beszélgetés vette kezdetét, hogy az átélt élményt a résztvevők és a megvalósítók egymással megoszthassák, észrevételeiket elmondhassák.

A színházi előadás kapcsolódik egy audió-narrátorokat felkészítő akkreditált felnőttképzési programhoz, melyet az FSZK és a Színház- és Filmművészeti Egyetem közösen dolgozott ki.

A képzési program és a színházi előadás megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta hazai forrásból. Így az előadást jelenlétével megtisztelte Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár, Dr. Szőke László a Fogyatékosságügyi főosztály vezetője és Orsós Zsolt a Szolidaritás Nagykövete.

 

Hazai Támogatások Programirodája

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött 33394/2013 számú együttműködési megállapodás értelmében a 41321 kódszámú „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2013” című pályázati program nyertes pályázóiról az alábbi döntés született: Nyertesek listája

 

Nyolc Pont Projektiroda

A Nyolc Pont projektiroda két új szolgáltatást indít a projekt céljainak elérése érdekében. A „Kapcsolat Klub” a magas szinten önálló, aktív életet élő felnőtteket szólítja meg. Az Információs és Tanácsadó Szolgáltatás az érintettek szélesebb köre és a közvetlen környezetükben élők számára integratív jellegű segítséget kíván nyújtani.

„Kapcsolat Klub”

Célja, egyrészt a saját csoportban és a közvetlen környezetben élőkkel történő kapcsolatok erősítése, másrészt készségfejlesztés támogatása különböző területeken. A „Kapcsolat Klub” interaktív módon segíti a felmerült problémák megoldását, a kortárssegítés, valamint az autizmus specifikus szakértői megközelítés eszköztárával.

A Klub, a mindennapi élethelyzetek közös vizsgálata során lehetőséget kínál az autizmussal élő felnőttek aktív közreműködésével, az őket érintő témák teljesebb feldolgozására, a közös gondolkodásra. Teret ad az elemzés eredményeként megszülető ötletek gyakorlati alkalmazására, és szükséges esetén szakértői segítség bevonására is. A „Kapcsolat Klub” keretében megvalósuló csoportmunka nyomán kialakuló tanulságok és eredmények aktívan hozzájárulnak a Nyolc Pont projekt munkájához.

A szervezők magas szinten önálló felnőtt korú érintettek jelentkezését várják, akik fontosnak tartják saját képességeik kiteljesítését, és aktív közreműködésükkel szeretnének hozzájárulni a Nyolc Pont projekt sikeréhez.

A „Kapcsolat Klub” programjai kéthetenként, kedden 17 és 19 óra között, az FSZK könyvtárában zajlanak.

A programról bővebb információ kérhető és a jelentkezés megtehető Tóth Gábor szakmai koordinátornál: toth.gabor@fszk.hu

 

Információs és Tanácsadó Szolgáltatás

Célja, szülők és családtagok, valamint az autizmussal élők információs, konzultációs és tanácsadási igényeinek kiszolgálása, így teremtve élő kapcsolatot az autizmussal élők, a hozzátartozók és a projekt munkatársai között. A szolgáltatásokban a személyes találkozások lehetőséget adnak a párbeszédre és a visszacsatolásra, így elősegítik projekt a fejlesztéseinek megismerését és egyben a társadalmi szemléletformálás folyamatát is szolgálják.

A szolgáltatás az alábbi keretek között valósul meg

  • A szolgáltatás tartalma: információnyújtás, tanácsadás, konzultáció. Esetkezelésre közvetlenül nem terjed ki.
  • A szolgáltatás előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetése alapján vehető igénybe. A szolgáltatás igénybe vételéhez kérjük, e-mailben tegyék meg bejelentkezésüket, a téma vagy a kérdés rövid leírásával.
  • Az egyeztetett időpontban kompetens munkatárs áll az érdeklődők rendelkezésre.

A programról bővebb információ kérhető és a bejelentkezés megtehető Tóth Gábor szakmai koordinátornál: toth.gabor@fszk.hu

 

RÉV Projektiroda

Első Országos Hálózati Találkozó

Ahogy arról már előző hírlevelünkben tájékoztattuk Önöket, október 2-án, ünnepélyes keretek között megalakult az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat. A Hálózat első országos találkozójára november 19-én kerül sor Budapesten. A rendezvény délelőtti plenáris ülése minden – meghívott és regisztrált – résztvevő számára olyan szakmai kérdéseket tartogat, mint az országos monitoring-rendszer fejlesztéséről szóló tájékoztató, vagy a „Jobb velünk a világ” rendezvénysorozat bemutatása. A délutáni programok a választott szekcióülések szerint zajlanak majd; a résztvevőknek négy helyszínen lesz lehetőségük a foglalkozási rehabilitáció különböző témakörei kapcsán megosztani véleményüket egymással és a szekciók vezetőivel.

 

Újabb szakmai anyagok az FSZK honlapján

Örömmel tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a RÉV projekten belül újabb szakmai anyagok készültek, melyek elsősorban az Országos szakmai és módszertani központ (OMK) kialakításában lesznek munkatársaink segítségére. Ennek ellenére bízunk benne, hogy az „Ágazati szintű szakmaközi egyeztetések rendszere”, valamint a „Kapcsolódó szakterületeken működő módszertani intézmények összehasonlító vizsgálata” című tanulmányokban minden érdeklődő talál izgalmas és hasznos információkat. Szintén új eleme az oldalnak az egységes munkaerő-piaci szolgáltatás-módszertan képzéséhez kapcsolódó munkafüzet is.

A tanulmányok, kutatási, és módszertani anyagok egyelőre nem tematikusan, hanem az elkészülés sorrendjében kerültek feltöltésre az FSZK weboldalára, de a hamarosan elkészülő projekt-honlapunkon már strukturált tartalmakkal találkozhatnak. Bízunk benne, hogy a RÉV-honlap megszületéséről is hamarosan hírt adhatunk, de addig is tájékozódjanak kedvükre a http://fszk.hu/szervezet/programirodak/rev/szakmai-anyagok/ linken.

 

Felnőttképzési Csoport

A TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 azonosító számú, „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt keretében 2013 október végén az egészségügyi szakemberek számára indított  „Autizmus spektrum zavarral élő felnőttek – az autizmus szempontú, info-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei – ismeretek az egészségügyi szakembereknek” című képzésünk lezárult. A sikeresen vizsgázó 5 fő résztvevő a képzés során rengeteg új információval gazdagodott az autizmus spektrum zavarok természetéről, a terápiás alapelvekről, a felnőttkorra jellemző segítségnyújtás lehetőségeiről, az ellátórendszerről, és számos gyakorlati példán keresztül kaptak betekintést különböző technikákról, melyeket munkájuk során hasznosítani tudnak a jövőben.

Lezárult a szeptemberben indított „Esélyegyenlőségi és akadálymentesítési kommunikációs szakértő” képzésünk is. A képzés célja volt, a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtése a kommunikáció eszközeinek segítségével. A végzettségek alapján a heterogén csoport tagjai új ismeretekkel gazdagodhattak, illetve meglévő, „alvó” tudásukat rendszerbe tudták helyezni, és hasznosítani a gyakorlati feladatok során. A képzés záró dokumentumaként 12 főnek tanúsítványt, 2 főnek pedig egyes modulok elvégzéséről igazolást tudtunk kiállítani.

Öröm volt számunkra mindkét csoporttal az együttműködés!

Novemberben, Győrben indítunk képzést az egészségügyi szakdolgozók számára. A résztvevők az alábbi területekről érkeznek: védőnő, fogászati asszisztens, szülésznő, körzeti nővér, otthoni szakápoló, fekvőbeteg szakápoló.

A 40 órás képzés címe: „Könnyen érthető kommunikációt használó segítők intenzív képzési programja”. A résztvevők képessé válnak a képzés végére a könnyen érthető kommunikáció módszerének alkalmazására, a szükséges technikák és eljárások kiválasztására és alkalmazására, a könnyen érthető kommunikáció szükségességének felismerésére és megfelelő alkalmazására.

 

SZAKMAI NAP – European Expert Group

„AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSRÓL  A KÖZÖSSÉGI ALAPÚ ELLÁTÁSRA VALÓ ÁTTÉRÉSRŐL AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK HATÉKONY TERVEZÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA AZ INTÉZMÉNYTELENÍTÉS SZOLGÁLATÁBAN” címmel szemináriumot szervezett az EMMI és az NFÜ, melynek az FSZK adott otthont.

Az Intézményi Férőhelykiváltás program számára úttörő jelentőségű esemény zajlott le 2013. október  17-én az FSZK-ban a European Expert Group (az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttéréssel foglalkozó európai szakértői csoport) két  munkatársának, Dr. Jan Pfeiffernek és Petri Gábornak közreműködésével.

A rendezvény célja hazánk 2014-2020-as tervezési ciklusra való felkészülésének segítése annak érdekében, hogy az intézményi férőhelykiváltás megkezdett folyamata a továbbiakban is töretlen lendülettel folytatódjék.

A meghívottak elsősorban a döntés előkészítésben és döntéshozásban részt vevő minisztériumi delegáltak voltak az NGM és az EMMI részéről, illetve az NFÜ és az ESZA munkatársai. A rendezvényt Asztalosné Zupcsán Erika szociálpolitikáért felelős helyettes államt  itkár asszony nyitotta meg.

Az EEG szakértői és a kiváltási folyamatban dolgozó hazai szakemberek mellett előadást tartott Jiri Svarc, az Európai Bizottság – Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás Főigazgatóság főosztályvezetője, Szatmari Katalin, Európai Bizottság, Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás Főigazgatóságának munkatársa is.

Az előadások az alábbi linken érhetőek el: http://fszk.hu/wp-content/uploads/EEG-szeminarium-20131017.zip

 

Közérdekű közlemények

MEGEMLÉKEZÉS 

József Attila költő halálának 76. évfordulója alkalmából

Helyszín: József Attila Emlékház – Balatonszárszó

Időpont: 2013. december 3. 16:00 óra

A Megemlékezésen kiosztásra kerülnek a „Legszebb a Tél…” című rajzpályázat nyerteseinek díjai, kiállítás nyílik a pályázatra beérkezett művekből, valamint műsort adnak a balatonszárszói József Attila Általános Iskola diákjai.

A Rajzpályázatra csakis általános iskolások pályamunkáit várjuk, A4-es illetve A3-as méretben.

A József Attila Emlékház látogatása 2013. december 3.-án, 10:00 – 17:00 óra között ingyenes!

 

AJÁNLAT A TÉLI SZEZONRA

2013. október 31. után is szívesen várunk mindenkit, aki előzetesen (legalább 1 nappal látogatás előtt) bejelentkezik múzeumlátogatásra, sőt, felhívnám a figyelmét minden iskolának és pedagógusnak, hogy utószezoni kedvezményünket meghosszabbítjuk december 31.-ig!

MINDEN DIÁK ÉS ISKOLÁS CSOPORT FÉLÁRON, ESETENKÉNT INGYEN LÁTOGATHATJA A MÚZEUMOT, VALAMINT A LÁTOGATÁS MELLÉ INGYENES TÁRLATVEZETÉS ÉS MELEG TEA JÁR.

Bejelentkezés és információ:

 

„TALÁLD MEG A HELYED!”
HBLF ÁLLÁSBÖRZE MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKNEK

Találjon munkát – vagy a jelenleginél jobb állást megváltozott munkaképességűként. Magyarországon először HBLF Állásbörze és szakmai konferencia megváltozott munkaképességűeknek december 3-án, Budapesten a Dürer Házban.

Amennyiben ön megváltozott munkaképességű, azaz valamely fogyatékossággal vagy egészségkárosodással él, és munkát keres vagy váltana, önnek ott a helye! Hívja fel a lehetőségre érintett hozzátartozói, barátai, ismerősei figyelmét is.

A részvétel a megváltozott munkaképességű álláskeresőknek díjmentes.  

Jöjjön el Magyarország első olyan állásbörzéjére, ami kifejezetten azoknak a vállalatoknak, cégeknek a kezdeményezésére jött létre, akik határozottan kiállnak a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása mellett.

A megjelenő cégek konkrét, betöltésre váró állásajánlatokkal érkeznek, így akár már ott a helyszínen elkezdődhetnek a munkába állás első lépései. Az állást keresők és kínálók összekapcsolásán kívül egy sor szakmai program várja a munkavállalókat és a munkaadókat.

Legyen munkája akár még az idén! Díjmentes állásbörze megváltozott munkaképességűeknek a Hungarian Business Leaders Forum szervezésében december 3-án Budapesten, a Dürer Rendezvényházban.

További információ: http://www.hblfallasborze.hu/

 

Kedves Partnerünk!

Az Együtt Európáért Alapítvány egyik projektje során a VII. kerületi II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskolát szeretnénk segíteni az Iskolai Közösségi Szolgálat sikeres megvalósításában.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. Ez a 2013/2014. tanévben – tehát az idén – 9-10. évfolyamos középiskolai tanulókat érinti.

A közösségi szolgálat fogalma: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

Célunk, hogy segítsünk az iskola tanulóinak olyan tevékenységeket találni, amelyek hozzájárulnak a fiatalok szociális vagy környezeti érzékenységének fejlesztéséhez, s egyben valóban hasznos segítséget jelentenek valaki vagy valamely szervezet számára. Amennyiben az Ön szervezeténél vagy valamely partnerüknél van lehetőség és igény arra, hogy közösségi szolgálatot végző diákok segítsenek, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken, és mi összekötjük Önöket az érintett iskolával.

Segítő együttműködését ezúton is köszönjük!

Üdvözlettel:

Guti Éva  / projektasszisztens / Együtt Európáért Alapítvány

 

Szexuális nevelés a fogyatékosügyben

Nemzetközi delegációt fogad az ajkai Molnár Gábor Műhely Alapítvány

Hét országból érkeznek a fogyatékossággal foglalkozó szakemberek az ajkai Molnár Gábor Műhely Alapítványhoz egy EU-s projekt keretében. A szakemberek november 13-20 között a fogyatékossággal élők szexuális neveléséről tanácskoznak, illetve foglalkozásokat tekintenek meg a magyar fogyatékosügyet képviselő Molnár Gábor Műhely Alapítvány szervezésében.

 

AJÁNLÓ

FELHÍVÁS ELŐADÓ ÉS/VAGY OKTATÓTEREM BÉRBEADÁSRA

előadó/oktatóteremA Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. felhívást intéz leendő Partnereihez nonprofit szervezetek saját tulajdonú vagy üzemeltetésű, budapesti és vidéki helyiségeik alkalmankénti bérbeadásra.

Jelentkezni az alábbi Jelentkezési Lap hiánytalan kitöltésével lehet folyamatosan.

A JELENTKEZÉSI LAPOT ANNYI PÉLDÁNYBAN KÉRJÜK KITÖLTENI, AHÁNY HELYISÉGET A PARTNERSZERVEZET BÉRBE KÍVÁN ADNI.

Letölthető jelentkezési lap

*Az FSZK Nonprofit Kft. fenntartja a helyszíni ellenőrzés jogát.
**Az ajánlat benyújtása nem von maga után szerződési kötelezettséget egyik fél részéről sem.
***Szerződéskötés kizárólag konkrét esemény megvalósítása esetén történik.

Kapcsolattartó: Rajj Nóra, rajj.nora@fszk.hu Tel.: (+36 1) 450 3242

 

KERESSEN MINKET A FACEBOOK-ON!

facebook logója

 

KIEMELT TÁMOGATÓK

Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti foglalkoztatási Szolgálat - Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
1071 Budapest, Damjanich utca 4.
tel.: (+36 1) 450 3230, 450 3240 fax: (+36 1) 450 3235
e-mail: titkarsag@fszk.hu honlap: www.fszk.hu


 A hírlevél leiratkozás itt.