FSZK hírlevél – 2014. február

Fogyatékos hősök az FSZK szervezésében Százhalombattán

Diákok próbálják a "vakjárást".Az intézmény meghívására február 6-án négy munkatársunk vett részt a százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium Coménius diákcsere programjának zárónapján. A diákcsere program keretében szlovák, lengyel, finn és spanyol középiskolások és tanáraik látogattak Magyarországra, hogy négy napon keresztül ismerkedjenek a fogyatékos emberek helyzetével.

Az FSZK  Nonprofit Kft. a középiskolások számára kialakított speciális fogyatékosügyi ismereteket bemutató interaktív vetélkedővel készült a rendezvényre. A nagy sikerű angol nyelvű bemutatóval, játékokkal és jelnyelvi órával hozták közelebb a nemzetközi diákcsoport számára a fogyatékos emberek világát.  Mindamellett, hogy sikerült a diákoknak egy élményekkel teli eseményt szervezni, munkatársaink számára is fontos, hogy az irodai munka mellett egy-egy ilyen rendezvényen lehetőséget biztosít egymás megismerésére és a fogyatékosügyi ismereteink elmélyítésére.

IFKKOT nemzetközi konferencia a Bárczin

2014. január 30-án az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara megrendezte a Testület első nemzetközi konferenciáját „Intézménykiváltással a fogyatékos emberek társadalmi befogadásáért” címmel.

A konferencián megszólalt a kiváltás hazai szakmapolitikájáért felelős helyettes államtitkár, Asztalosné Zupcsán Erika, aki a kiváltás fontosságát hangsúlyozta. Farkas Edit, a Testület elnökeként a Testület főbb feladatait és működését vázolta föl a hallgatóságnak, majd nemzetközi előadóktól hallhatták a résztvevők az adott ország kiváltási folyamatainak tapasztalatait. A délután folyamán egy kerekasztal-beszélgetésre került sor a hazai támogatott lakhatásban szakmailag leginkább érintett alapítványok képviselőivel (Down Alapítvány – Gruiz Katalin; ÉFOÉSZ – Horváthné Somogyi Ildikó; Kézenfogva Alapítvány – Pordán Ákos), illetve a kiváltási folyamatot segítő Mentorhálózat koordinálásáért felelős projektvezetővel (Szentkatolnay Miklós).

A konferencia hasznosnak bizonyult, sok ötlet, de probléma is felmerült mind a hazai, mind a nemzetközi kiváltással kapcsolatban. A Testület tervezi a továbbiakban is megrendezni éves konferenciáját, az előadók körét egyre inkább bővítve a hazai kiváltásban közvetlenül érintett szereplőkkel.

A konferencia előadásának anyagai elérhetők itt: http://fszk.hu/ifkkot-nemzetkozi-konferencia-a-barczin/

TÁMOP 5.4.5. Projektiroda

Elkészült a TÁMOP 5.4.5 projekt interjúsorozatának következő része

A legújabb interjú az „Egy befogadó, fejlett társadalomért dolgozunk” címmel Pordán Ákossal, a Kézenfogva Alapítvány ügyvezető igazgatójával készült, az Alapítvány projektben betöltött feladatairól, a projekt jelenlegi helyzetéről.

Az interjú itt olvasható:
http://fszk.hu/egy-befogado-fejlett-tarsadalomert-dolgozunk/

A tavalyi évben az első beszélgetés alanya Szentkatolnay Miklós projektvezető volt, aki a projekt kezdeti szakaszairól mesélt.

http://fszk.hu/szakemberek-es-fiatalok-egy-befogadobb-magyarorszagert/

Nyolc Pont Projektiroda

Előrehaladás a követelményrendszerek és a bázisintézményi alprogramokban

TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 „Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című projekt megvalósíttában 2014. január végére elkészültek az autizmus specifikus szakterületi és horizontális követelményrendszerek első változatai. Autizmus szakterületi szakértők 12 munkacsoportban végezték a fejlesztő munkát, melynek eredményei az ellátórendszer szakemberei számára adnak támpontot a gyakorlati munkához. Jelenleg a kritériumrendszerek elemeinek autizmus szakmai szempontú illesztése történik.

A horizontális követelményrendszerek területén az Egyenlő Esélyű Hozzáférés munkacsoport munkájához aktívan hozzájárult a Kapcsolat Klub is. Az autizmussal élő felnőttek tapasztalati szakértői szinten segítették az autizmus szakértők munkáját, mindezzel egyfajta kommunikációs híd szerepet is betöltve az érintettek, valamint projekt között.

A bázisintézményi alprogramba 27 intézmény került be a jelentkezők közül, akik számára megküldésre kerültek a szerződéskötéshez kapcsolódó információk és jelenleg a szerződéskötés folyamatban van.

Február elején elkezdődtek a bázisintézményi látogatások. Az intézménylátogatások elsődleges célja a jó együttműködés és a közös munka megalapozása. A találkozások elősegítik az alprogram mélyebb megismerését, és biztosítják az intézmények helyzetének autizmus szempontú felmérését is. 

A sikeresség érdekében a látogatásokon az intézmények részéről az intézményvezető, a szakmai vezető, valamint a programba bekapcsolódó szakemberek vesznek részt. 

Az FSZK Nyolc Pont projekt részéről a látogatáson a bázisintézmények szakterületi témavezetője, autizmus szakértő / szakterületi témavezető és támogató kutató szakemberek lesznek jelen. 

A megkezdett közös munkának fontos része az autizmus specifikus követelményrendszerek intézményi alkalmazására felkészítő akkreditált képzés, amely február végén veszi kezdetét.

RÉV Projektiroda

II. Országos Hálózati Találkozó

Előadó prezentál a pulpituson2014. január 30-án került megrendezésre az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat II. Országos Hálózati Találkozója. A mintegy 160 főt számláló országos rendezvény fókuszában a nyílt piaci foglalkoztatók, a TMSZK szakmai fejlesztései, valamint az akkreditált foglalkoztatók és az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók együttműködési lehetőségei álltak. A jó hangulatú rendezvényen a szervezetek választ kaphattak a projektmegvalósítással, illetve a Szolgáltatás Elemző Rendszerrel kapcsolatos kérdéseikre.

A konferencián elhangzott előadásokhoz kattintson ide!

www.revprojekt.hu

Keressen minket a Facebookon!
https://www.facebook.com/pages/R%C3%89V/1439719742908856

Nemzetközi Csoport

A Tempus Közalapítvány konferenciát rendezett a korai iskolaelhagyásról Debrecenben – A QALL – Végzettséget mindenkinek! projekt második regionális rendezvényeként.

QUALL - Végzettséget mindenkinek!„Maradj az iskolában! Segítünk!” címmel 2014. január 29-én, szerdán az Észak-Alföld régió megyei koordinátor munkatársaival együttműködésben valósult meg az a szakmai nap, melynek középpontjában a korai iskolaelhagyás megelőzésének lehetőségei, a rendelkezésre álló jó gyakorlatok és programok tanulságai álltak. Az előadások teljes prezentációját itt tekinthetik meg: http://oktataskepzes.tka.hu/pages/content/index.php?page_id=1190

Képek a debreceni konferenciáról:

Résztvevők figyelnek az előadásraRésztvevők "workshopolnak"

A hétalkalmas, országos rendezvénysorozat többi eseményéről honlapunkon a qall.tka.hu >> Regionális konferenciák menüpontban tájékozódhatnak. 

A projekt keretében kutatási, elemzési tevékenység is folyik. Nemrégiben két munkával bővült a korai iskolaelhagyás témáját különböző aspektusokból megvilágító tanulmány-gyűjtemény: a pályaorientáció, illetve a szektorközi együttműködések és a kisgyermekkori nevelés szerepéről szóló írásokat és a további kutatási eredményeket bemutató dokumentumokat itt tekinthetik meg.

A QALL (Qualification for ALL) – Végzettséget mindenkinek! című projektet a Tempus Közalapítvány és két hazai partnerszervezet, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közösen valósítja meg  az Európai Bizottság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. A projekt célja, hogy hazai és nemzetközi kutatási tevékenységgel, széleskörű társadalmi konzultációval, továbbá szakpolitikai ajánlásokkal segítse a korai iskolaelhagyás megelőzését.

Konferencia a korai iskolaelhagyásról Egerben – A QALL – Végzettséget mindenkinek! projekt harmadik regionális rendezvénye

„Érted! Értünk! Együtt!” címmel 2014. február 21-én, pénteken, a korai iskolaelhagyás megelőzése céljából a Tempus Közalapítvány konferenciát szervez Egerben, regisztrálni a honlapon lehet ide kattintva. A konferencia mottója: Lehetőség a partnerség kialakítására a régióban a lemorzsolódó fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében. A szervezők célja a téma eddigi eredményeinek, jó gyakorlatainak bemutatása a régióban, az interaktív műhelyek során pedig a jövőben kialakítandó partnerségek ösztönzése. Annak a lehetőségét szeretnék megteremteni, hogy a különböző szakterületekről érkező, a fiatalok jövője iránt elkötelezett szakemberek ismerjék meg egymás munkáját, kezdjenek közösen gondolkodni, közös nyelven beszélni és cselekedni a veszélyeztetett fiatalok támogatásáért.

Szeretnék, ha senki nem jönne „üres kézzel”: hozná a tapasztalatait, jövőbeli elképzeléseit! A konferencián több, már ismert program is bemutatkozik és a jövőbeni fejlesztési utakról is lesz lehetőség közösen gondolkodni. 

Az esemény az Észak-Magyarország régió megyei koordinátor munkatársaival együttműködésben valósul meg.

A témában eddig két konferenciát rendeztünk, ezek eredményeit a qall.tka.hu >> Regionális konferenciák oldalon tekinthetik meg. 

A projekt keretében folyó kutatási, elemzési tevékenység folyamatosan bővül újabb és újabb társterületi tanulmányokkal. A legfrissebb írást Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás címmel a többi tanulmány mellett letölthetik a honlapról.

FSZK zászlók

A zászlók lengnek a FSZK székház homlokzatánAz FSZK Nonprofit Kft., azóta szeretett volna az utcai fronton zászlókat elhelyezni, amióta tavaly év június 1-én birtokba vette Damjanich utcai patinás épületet. Mivel a költözés időpontjában újultak meg a szervezet arculati elemei – többek közt a logó is – így most nyílt lehetőség arra, hogy a zászlókat elkészítessük. Ebben a szerencsés pillanatban érkezett a felajánlás a REX-ART Kft-től, hogy a kültéri és asztali zászlóinkat ingyen elkészítik.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a REX-ART Kft-nek, név szerint Wursner Józsefnek az önzetlen felajánlásért.

Közérdekű közlemények

A Fogyatékosügyi ENSZ Egyezmény kapcsán kifejlesztésre került egy 8 modulból álló oktatási anyag, amely szabadon letölthető, használható, terjeszthető!

Érdemes böngészni benne!

Itt elérhető:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/
TrainingmaterialCRPDConvention_OptionalProtocol.aspx

 

KERESSEN MINKET A FACEBOOK-ON!

facebook logója

KIEMELT TÁMOGATÓ

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
1071 Budapest, Damjanich utca 4.
tel.: (+36 1) 450 3230, 450 3240 fax: (+36 1) 450 3235
e-mail: titkarsag@fszk.hu honlap: www.fszk.hu