FSZK hírlevél – 2014. június

Hazai Támogatások Programirodája

SZUMMA I. és II.

Résztvevők beszélgetnekA Hazai Támogatások Programirodája pályázói találkozókat szervezett a szülősegítő szolgáltatások (SZÜLŐ2013) és a fogyatékos személyek szervezetei szakmai programjainak támogatása (FOF2013) témájú konstrukciók keretében.  A hagyományteremtő programok célja, hogy a pályázati programban nyertes szervezetek bemutassák a támogatott programjukat és ezáltal mind a nyertes és nem nyertes  szervezetek lehetőséget kapjanak az egymástól való tanulásra, illetve kapcsolatépítésre. 

A programsorozat a következő pályázati szakaszban is folytatódik.

Nemzetközi Csoport

Lezárult a QALL projekt

QALL - Végzettséget mindenkinek!2014. április 1-én került megrendezésre a QALL – Végzettséget mindenkinek! projekt zárókonferenciája a Tempus Közalapítvány Lónyai utcai székházában.

Egy több mint egy éves, 2013. március – 2014. május közötti időszakban megvalósult projekt zárult ezzel, mely a Tempus Közalapítvány, az FSZK Közhasznú Nonprofit Kft. és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közreműködésével valósult meg.

A projekt célja az volt, hogy hazai és nemzetközi kutatási tevékenységgel, széleskörű társadalmi konzultációval – megyei koordinátor hálózat létrehozásával, képzéssel összekötött műhelymunkákkal és regionális konferenciák szervezésével – valamint szakpolitikai ajánlásokkal segítse a korai iskolaelhagyás elleni nemzeti stratégia megalkotását.

Egész Európában egyre nagyobb hangsúllyal szerepel az oktatáspolitikában a korai iskolaelhagyás megelőzése. Magyarországon, az európai trendektől eltérően, sajnos 2010 óta romló statisztikai mutatókkal kell szembesülnünk e téren.

A konferenciasorozat sok hasznos, követendő megoldást javasolt a probléma kezelésére. A 7 regionális konferencián bemutatott prezentációk, helyi kezdeményezések, jó gyakorlatok gyűjteményes formában megtalálhatók a projekt honlapján (www.qall.tka.hu), így az az érdeklődök számára bármikor elérhető forrássá válik. A rendezvénysorozat másik, nagyon hasznos együttműködési formájának a műhelymunka bizonyult, itt a gyakorlatban is bemutatásra kerültek a kipróbált módszerek.

A témához kapcsolódó sok hasznos, gondolatébresztő írással, tanulmánnyal, elemzéssel jelent meg a „Végzettséget mindenkinek!” kiadvány a Tempus Közalapítvány gondozásában, amely az alábbi honlapon érhető el:

http://issuu.com/tka_konyvtar/docs/vegzettseget_mindenkinek_qall_issu

A projekt jelentős eredménye annak a gondolatnak a megerősítése, hogy a korai iskolaelhagyás ellen hatékonyan kizárólag széleskörű szektorközi (oktatás-képzés, foglalkoztatás, egészségügy, bűnügy, szociálpolitika) együttműködésre alapozott stratégiával vehetjük fel a küzdelmet.

Elindult a CroCoos projekt

2014. május 1-én hároméves nemzetközi projekt indult az FSZK részvételével. A projekt elnevezése a „Cross-sectoral cooperation focused solutions for preventing early school leaving” (Szektorközi együttműködésre épülő megoldások a korai iskolaelhagyás megelőzésére) rövidítése, vagyis a téma szorosan kapcsolódik a most zárult QALL projekthez.

A projektet megvalósító konzorcium vezetője a Tempus Közalapítvány, az FSZK-ra egyrészt a szakmai megvalósítás terén hárul feladat, amely során a szaktudást elsősorban Bognár Mária kollégánk szakértői tapasztalata jelenti, ezen kívül jelentős feladatot ad majd számunkra a kísérlet nemzetközi megvalósítása is. 

A folyamat a korai jelzőrendszerek, valamint a hatékony beavatkozási megoldások nemzetközi szinten történő összegyűjtésével indul, szektorközi együttműködés keretében. Ezek alapján kezdődik el a kísérletezés a közreműködő országokban (Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Szerbia), 5 ún. pilot és 5 kontroll iskolában, folyamatos mentorálás, találkozók, tapasztalatcserék támogatásával. 

A projekt végén, a kísérlet eredményeiből készül majd el az a szakpolitikai ajánláscsomag, amely aztán elterjesztésre, felhasználásra lesz javasolt az EU tagországokban. 

Felnőttképzési Csoport

Nagyszerű tapasztalat – kellemes együttműködés

Esélyegyenlőségi kommunikációs ismeretek a munka világában – „Közigazgatási mentorok felkészítése fogyatékos felsőoktatási gyakornokok fogadására”

2014. március – május hónapban került megvalósításra a Közigazgatási Hivatal (KIH) felkérésére egy 40 órás mentor felkészítés az FSZK szervezésében. A felkészítés célja az volt, hogy a Kormány 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozása alapján, a KIH által meghirdetett ösztöndíjpályázatban résztvevő fogyatékos hallgatókat befogadó hivatalokban, a hallgatók mellé rendelt mentorokat felkészítse az érkező gyakornokok támogatására. 20 mentorral találkoztunk a felkészítés során, egyszer egy 3 napos elméleti és tapasztalati tréning szakaszban, majd ezután havi rendszerességgel szupervíziós találkozások kereteiben.

Mind a mentoroknak, mind a felkészítő FSZK munkatársaknak nagyszerű élményt és tapasztalatot nyújtott az együttműködés. Az eredmények és a résztvevői visszajelzések alapján szeretnénk tovább fejleszteni a felkészítést, hogy a későbbiekben is Közigazgatási Hivatal rendelkezésére tudjunk állni ebben a nagyszerű kezdeményezésben.

Néhány gondolat a résztvevőktől

Kiemelték hasznosság tekintetében a tapasztalati szakértők bevonását, az oldott légkört, és a gyakorlat/elmélet arányát. Az empatikus hozzáállás ösztönzését, melynek köszönhető volt, hogy tényleg bele tudták élni magunkat a fogyatékos hallgatók problémájába. 

TÁMOP 5.4.5. Projektiroda

Audio-narrációs családi nap

Résztvevők tapogatják az alkotásokatAz FSZK Nonprofit Kft. a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel közös szervezésben 2014. május 25-én rendezte meg a „MESÉVEL-LÁTÓ” MESE- ÉS BÁBFESZTIVÁL elnevezésű audió-narrációs szolgáltatással kísért családi programját. A családi napon örömmel láttuk az audio-narráció iránt érdeklődőket, akik több programelem által ismerhették meg a szolgáltatásban rejlő lehetőségeket. Így a családi nap berkein belül a résztvevők bábkiállításon vehettek részt, magyar mesefilmeket tekinthettek meg, illetve Lázár Ervin: A hétfejű tündér című meséjének bábelőadásán lehettek jelen a Budapest Bábszínház társulatának előadásában. A rendezvény programját a NEO Magyar Segítőkutya Egyesület kutyás bemutatója is színesítette.

A rendezvény a szervezetünk által lebonyolított TÁMOP-5.4.5-11/1-2012-0001 azonosítószámú, „A fizikai és infokommunikációs akadálymenetesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt audió-narrációs modellprogramjának keretében került megvalósításra.

Projektzáró konferencia

Résztvevők hallgatnak2014. június 11-én megrendezésre került a TÁMOP 5.4.5-11/1 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” kiemelt projektzáró konferenciája. 

A délelőtt folyamán plenáris előadás keretében bemutatásra került a projekt 5 megvalósítási területének eredményei.

Délután az alábbi szekcióüléseken vehettek részt az érdeklődők:

2. országos mentortalálkozó

Az intézményi férőhely kiváltást támogató mentorhálózat tagjainak 2. országos találkozója alkalmából a szekcióban bemutattuk a mentorhálózat működését feldolgozó, „Új otthon” című módszertani filmet, amely az eddigi tapasztalatok összefoglalására szolgál. A film a mentorhálózat módszertani kézikönyvének kiegészítő eleme, de önálló oktató és szemléletformáló alkotás is, amely az érzelmek mentén is bemutatja az intézményi férőhely kiváltás kihívásait. A módszertani kézikönyv rövid ismertetése is lezajlott, amely elérhető a következő oldalon, elektronikus formában: http://hozzaferes.hu/docs/Mentori_kezikonyv_140530_elektronikus.pdf 

A mentortalálkozón a mentorok mellett részt vettek a kiváltásban érintet intézmények vezetői, fenntartói, valamint a hálózat irányításáért felelős szakemberek az FSZK Nonprofit Kft. és a Kézenfogva Alapítvány részéről. A résztvevők között folytatódott a három évvel ezelőtt megkezdett párbeszéd a sikeres kiváltási programok megvalósítása érdekében, valamint a következő pályázati ciklus előkészítése és a jövőbeli együttműködések megalapozása céljával.

TÁMOP 5.4.6 A pályázatok módszertani kísérésének tapasztalatait összefoglaló tanulmány bemutatása, intézményközi tapasztalatok megosztása

A 2. szekció ülésén a felnőttképzési intézmények képviselői mellett a projektben dolgozó oktatók és folyamatkísérő szakértők is részt vettek.  A moderátorral vezetett interaktív beszélgetés során a TÁMOP 5.4.6/A módszertani kísérésének tapasztalatait összefoglaló tanulmány bemutatása mellett a projektben különböző szerepkörben dolgozó szakemberek jó és kevésbé jó tapasztalatainak megosztására is sor került. Ennek során a most befejeződött projekt kiterjesztésének, illetve továbbfejlesztésének lehetőségeire is igény és számos ötlet hangzott el.

Középfokú adaptációban érintett intézmények tapasztalatcseréje

A szekcióban megvalósuló kötetlen beszélgetés során az intézményi tapasztalatok mellett a megvalósításban résztvevő szakemberek is megosztották élményeiket és gondolataikat a fejlesztési folyamatról.  A műhelymunka végére pedig egy közös gondolkodás alakult ki a projektterület továbbgondozásával, kiterjesztésével kapcsolatosan. 

Audió-narrációval támogatott filmrészlet és beszélgetés

A záró rendezvény délutáni programjában, külön szekció keretében levetítésre került a Felelet az Életnek dokumentumfilm sorozat Szerelmesfilm című epizódja audió-narrációs támogatással. A filmvetítést követően a résztvevők egy rövid szakmai műhelybeszélgetés által osztották meg egymással élményeiket, tapasztalataikat.

FEMTT és Vezetői képzések résztvevőinek workshop-ja

A szekció résztvevői elsősorban a FEMTT képzés mentor, tanácsadó és tréner team végzetteiből, a képzésben oktató szakemberekből, és egy TÁMOP 5.4.6/A nyertes felnőttképző szervezet képviselőjéből tevődött össze. A FEMTT team tagjait az egymás iránti személyes és szakmai érdeklődése egyaránt motiválta a szekción való részvételre, míg a további jelenlévőket az inspirálta leginkább, hogy megtudják, hogyan tudott hasznosulni a képzésben megszerzett tapasztalat. Egyénileg  a szakirányukban sikerekről, megbízásokról csak egy személy tudott beszámolni, ám azt mindenki megerősítette, hogy a munkájában új kompetenciákkal felvértezve dolgoznak, és a komplex team munka lehetséges terepeit több területen is látják. A FEMTT teamek menedzselésében azonban szívesen vennék a támogatást az FSZK-tól. Az egy év képzési idő alatt kialakult barátságok és kapcsolatok szorosak, a FEMTT tagok időről időre keresnek/találnak időt egymásra a következőkben is. Köszönet a résztvételért!

Nyolc Pont Projektiroda 

Vendégünk volt Uta Frith 

Előadó beszél2014. május 22-én a Nyolc Pont projekt vendége volt Uta Frith professzor (képünkön), a londoni University College kutatója. Érkezését követően munkatársaink bemutatták a vendégnek a szervezet munkáját és az FSZK épületét. A szakmai program keretében a résztvevők megtekintették a BBC Horizon Documentary sorozat „Living with autism” című filmjét, amely egyben ismertette a professzor asszony munkásságát is. Ezután interaktív szakmai beszélgetésre került sor a projektet megvalósító autizmus szakértőkkel és a szakértőképzés résztvevőivel. Az autizmus alapvető jellemzői kapcsán Uta Frith professor elmondta, hogy azok a különböző országokban  megegyeznek és kiemelte, hogy nem a környezet, nem a kultúra hozza létre az autizmust. Olyan jelenségről van szó, amely a többes oki tényezők alapján rendkívül jellemző tüneteket eredményez. Mint mondta, az emberi genomban jelenlévő kockázati tényezők összeadódhatnak, illetve az ezt megakadályozni képes védelmi mechanizmusok genetikai örökségünk részeként közösek bennünk. Hangsúlyozta, hogy az autizmus az emberi létezés része. Rendkívül fontos, hogy tudatában legyünk, ez mindnyájunkat összeköt és az autizmus okozta viselkedéses jellemzők ugyanazok a világ bármely pontján.

Bázisintézmények gyakorlatának fejlesztése 

A hazai ellátórendszer 27 intézményében megtörtént az autizmus-specifikus szakmai gyakorlat helyzetfelmérése, a fejlesztés tervezése és befejeződtek a fejlesztés első tevékenységei is. A fejlesztő munka kiterjedt többek között az autizmus szempontú támogató környezet feltételeinek kialakítására, a szülők bevonására és szakmai módszertani területekre is. A megszerzett tapasztalatokat az intézményekben dolgozó szakemberek és a fejlesztést támogató szakértők feldolgozzák és felhasználják a további fejlesztések megvalósításához. 

Az intézmények gyakorlatának fejlesztését segítik az intézmények tapasztalatcseréi és a szakértők által vezetett gyakorlat központú műhelymunkák is.

További információ: http://fszk.hu/szervezet/programirodak/nyolc-pont/ 

Keressen minket a Facebook-on! https://www.facebook.com/8Pont

 

Közérdekű Közlemények

LufikA Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. ezúton meghívja Önt „Mindenki számára elérhető konferenciák, rendezvények, szabadidős programok” Útmutató az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának szakmai szempontjaihoz című egy napos képzésére

Tudja-e Ön, hogy mitől akadálymentes egy konferenciaterem? Milyen előkészületeteket kíván egy gyengénlátó előadó fogadása egy rendezvényen? Mivel foglalkozik egy narrátor? Hogyan kell jelnyelvi tolmácsot rendelni hallássérültek vendégek részére? Milyen elvek alapján készül egy programterv könnyen érthető változata értelmi sérültek számára?

Mindezen kérdések átbeszélésére, megvitatására cégünk részben újszerű, részben korábbi tapasztalatok, kezdeményezések szintéziseként új, egy napos képzést indít. A képzés során röviden bemutatásra kerülnek a fogyatékossági csoportok főbb sajátosságai, szó esik a konferenciák, rendezvények és szabadidős programok általános előkészítési feladatairól, illetve külön-külön ismertetjük a mozgássérült-, a látássérült-, a hallássérült és az értelmi sérült résztvevők egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításához szükséges legfontosabb alapelveket.

A képzés célja: azoknak az intézményeknek, szakembereknek biztosítsuk szakmai segítséget, akik egy szakmai előadássorozatot, konferenciát, találkozót, rendezvényt kívánnak minden érdeklődő számára elérhetővé tenni.

Milyen ismereteket és képességeket szerezhetnek a résztvevők: A képzés elvégzését követően a résztvevők felkészültekké válnak bármilyen típusú rendezvény, valamennyi fogyatékossági csoport számára egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához.

Kiknek ajánljuk? Cégvezetőknek, rendezvényszervezőknek

A képzés időpontja: 2014. június  26., 9.00 – 15.45-ig

Helyszín: FSZK Nonprofit Kft., 1071 Budapest, Damjanich u. 4.

Részvételi díj: 12.000 Ft +Áfa /a díj tartalmazza a frissítők és szendvicsebéd árát, valamint a témáról készült azonos című kiadvány díját/

Kapcsolat: Nagy Zsuzsa Anita, programfelelős 

E-mail: nagy.zsuzsa@fszk.hu  

Tel.: +36 1 450 32 48/105mellék , mobil: +36 30 486 09 86

Regisztrációs linkhttp://fszk.hu/kepzesi-felhivas-mindenki-szamara-elerheto-konferenciak-rendezvenyek-szabadidos-programok/

A képzést önálló megbízásnak megfelelően, egyedi igények alapján is megtartjuk! Kérje ajánlatunkat!

Tisztelet Partnereink!

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy levelezési címként a 1074 Budapest, Damjanich utca 4-et szíveskedjenek használni! Számlázási címünk változatlan: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

Köszönettel,

FSZK Nonprofit Kft.

KERESSEN MINKET A FACEBOOK-ON!

facebook logója

KIEMELT TÁMOGATÓ

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
1071 Budapest, Damjanich utca 4.
tel.: (+36 1) 450 3230, 450 3240 fax: (+36 1) 450 3235
e-mail: titkarsag@fszk.hu honlap: www.fszk.hu