Hamarosan érkezik a foglalkoztatási módszertani füzet

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási területének általános folyamatát bemutató módszertani füzet készül a TÁRS projektben, vezetők és szakemberek számára.

A munka társadalmi és emberjogi megközelítésből alapvető jog, egyéni szempontból pedig jelentősen segíti a mentális és fizikai állapot fenntartását, fejlesztését. A munkavégzés időstrukturáló és anyagi forrást jelent az egyén számára, fenntartói szempontból pedig a Támogatott Lakhatás hosszútávú működtetésének egyik kulcseleme.

A kiváltási folyamat első szakaszában (2011-2015) a foglalkoztatás témája kevésbé volt hangsúlyos, miközben az kulcsfontosságú a közösségi életvitel és a társadalmi inklúzió szempontjából. Összhangban a szakpolitikai elvárásokkal a TÁRS projekt változtatni szeretne a korábbi gyakorlaton, ezért a kiváltás foglalkoztatási komponensének szakmai támogatása érdekében létrehozta a Foglalkoztatási Munkacsoportot.

A munkacsoport tevékenységének célja annak a folyamatnak a támogatása, amely:

  • egyéni szinten elősegíti a fogyatékos személyek által elérhető optimális és legmagasabb szintű foglalkoztatási forma elérését a foglalkozási rehabilitációs folyamaton keresztül,
  • intézményi szinten a szakemberek foglalkoztatáshoz kapcsolódó attitűdjének, eszközrendszerének és kapcsolatrendszerének fejlődését, kiszélesedését eredményezi,
  • biztosítja a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó foglalkozási rehabilitációt elősegítő rendszerszintű támogató hálózat és eszközrendszer kialakulását.

A szakmai munka első lépéseként hamarosan elkészül egy, az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási komponensének általános folyamatát bemutató módszertani füzet. A kiadvány elsősorban vezetőknek és szakembereknek készül, akik a kiváltási folyamat tervezésétől a megvalósításon keresztül a működtetésig részt vesznek a munkában, illetve akik számára fontos, hogy értsék a teljes foglalkozási rehabilitációs folyamatot, átlássák a lépéseket, azok összefüggéseit és mindezt bele tudják kapcsolni a komplex kiváltási folyamatba.

A módszertani füzet első eleme lesz annak a sorozatnak, melyben a kiváltáshoz kapcsolódó foglalkoztatási és foglalkozási rehabilitációs témák kerülnek bemutatásra. A kiadványsorozat elemei hozzáférhetők lesznek honlapunkon, illetve a későbbiekben a TÁRS projekt honlapján is.

További információk a projektről