Hasznos rendezvénysorozat és dokumentumcsomag

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektje júliusban újabb regionális szakmai műhelyeket szervezett a kiváltási folyamatban résztvevő intézmények munkatársai és fenntartóik számára. A négyalkalmas rendezvénysorozat résztvevői ezúttal a támogatott lakhatás szolgáltatáshoz kapcsolódó alapszolgáltatások dokumentációs rendszerének kialakítását segítő előadásokat hallhattak és átvehették a kapcsolódó dokumentációs csomagot is.

A TÁRS projekt kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hálózati tevékenységét a hálózati tagok – az intézményi férőhely kiváltási folyamatban érintett bentlakásos szociális intézmények – szükségleteire és igényeire reagálva valósítsa meg. Ennek köszönhetően a szakemberek közötti információáramlás, tudásátadás és tapasztalatcsere folyamatos. Ezt a célt szem előtt tartva a hálózati rendezvények szakmai tartalmai is az intézmények felmerülő igényeire adnak választ, összehangolva a TÁRS projekt további támogató tevékenységeivel. A legutóbbi rendezvénysorozat témája a támogatott lakhatás szolgáltatáshoz kapcsolódó alapszolgáltatások dokumentációs rendszerének kialakítása volt.

Budapesten két alkalommal, valamint Zalaegerszegen és Nyíregyházán megrendezett szakmai műhelyek résztvevőit Kiss Róza, a TÁRS projekt szakmai vezetője köszöntötte. A nyíregyházi rendezvényt Szekeres Pál miniszteri biztos úr is megtisztelte személyes jelenlétével.

Az események résztvevői teljes körű dokumentumcsomagot vehettek át az alapszolgáltatások vonatkozásában, majd hasznos előadásokat hallgathattak a különböző szolgáltatások – pl. nappali ellátás, támogató szolgálat, házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, fejlesztő foglalkoztatás – dokumentációs rendszeréről. Szó esett továbbá egy minden szolgáltatáshoz kapcsolódó és kiemelt fontosságú témáról, az ellátottak jogairól és jogaik, érdekeik védelméről.

A kiváltási folyamatban részt vevő intézmények munkatársai és fenntartóik hasznosnak találták a szakmai napokat; kiemelve azok komplexitását, aktualitását, magas szakmai színvonalát és a praktikus, precízen összeállított dokumentációs csomagot.

A rendezvény egyik résztvevőjének visszajelzése a szakmai műhelysorozatról: „Nagyon színvonalas, gyakorlatorientált volt az előadássorozat. Azt tapasztaltuk, hogy az előadók felkészültek voltak, értékes információkat adtak át nekünk. Rendkívül hasznos a dokumentumcsomag összeállítása, melyet az intézmények használhatnak. Ezzel rengeteg időt tudnak megtakarítani. A dokumentumcsomag használata elősegíti az egységes gyakorlat kialakítását is országos szinten.”

A TÁRS projekt következő regionális szakmai műhelysorozata a tervek szerint 2020 augusztus végén – szeptember elején kerül lebonyolításra, melynek középpontjában a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó humánerőforrás tervezésének és a térítési díj számításának gyakorlati bemutatása áll.

További információk a projektről