Hírlevél – 2013. augusztus

Hírlevél

V. évfolyam • 2013. augusztus

 

10. Nemzetközi Kongresszus AUTISM-EUROPE – 0. napi konferencia

Az Autism Europe szeptember végén, Budapesten rendezendő kongresszusához kapcsolódóan a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft az Autism Europe-pal és az AOSZ-szal együttműködésben „nulladik napi” konferenciát szervez 2013. szeptember 25-ére, elsősorban magyar szülők, szakemberek, érdeklődők számára.

A konferencia négy felkért amerikai előadója gyakorlati szempontú előadásokkal készül az autizmussal élők súlyos viselkedési problémáinak, táplálkozási problémáinak és alvászavarainak kezelése, problémák korai életkorban, családok szakmai támogatása témakörökben.

A konferencia helyszíne a Centrál Színház lesz (az Operaház mögötti Révay utcában). További információk és online regisztráció az FSZK honlapján (www.fszk.hu) várhatóan augusztus 28-tól. Jelentkezés szülőknek, autizmussal élőknek, testvéreiknek és diákoknak 4.000 Ft, szakembereknek, egyéb érdeklődőknek 5.000 Ft-os részvételi díj átutalása mellett lehetséges. A helyszíni regisztráció díja egységesen 6.000 Ft. Regisztráció

RIDENS

Tájékoztatás a RIDENS Iskola Diákjai, Szüleik és Munkatársai, valamint azok számára, akik fontosnak tartják és figyelemmel kísérik a gyógypedagógiai intézmény működését.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma,  a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft egyetértenek abban, hogy elsődleges cél a RIDENS Iskola által jelenleg ellátott 350 sajátos nevelési igényű tanuló további intézményi ellátásának  megnyugtató rendezése, valamint a RIDENS Iskola szakmai eredményeinek fenntartása. Az érintettek  a RIDENS Iskola önálló köznevelési intézményként történő további  működtetésének biztosítása érdekében a rendelkezésre álló lehetőségeket megvizsgálják, döntés augusztus hónapban várható.

Akadálymentesítési Programiroda

Részvétel Miskolcon az AOSZ TEA Fórumán

2013. július 26-án részt vettünk Miskolcon az Autisták Országos Szövetsége által szervezett TEA (Területi Autizmus) Fórumon. A rendezvénynek a Miskolci Autista Alapítvány adott otthont számos érdeklődő megjelenésével. A TEA Fórum találkozási lehetőséget biztosított az AOSZ képviselőinek és a vidéken élő érintettek, szakemberek találkozására, a tapasztalatok, vélemények feltárására, az érdekképviseleti igények megvitatására, illetve egyéb szakmai programok, fejlesztések ismertetésére. A rendezvény keretein belül szervezetünk két munkatársa vett részt előadóként. Skrinyár Miklós a TÁMOP-5.4.11-12/1-1012-0001 „Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” megnevezésű kiemelt projekt vezetője beszámolt a program elemeiről, a szakmai tartalomról, az elérendő célokról. Ezt követően Simonics Benjámin az FSZK-ban elérhető és kölcsönözhető augmentatív és alternatív kommunikációs eszközöket mutatta be az érdeklődők számára.

A TEA Fórum rendezvénysorozatról, így a később megrendezésre kerülő regionális rendezvényekről a szövetség honlapján (www.aosz.hu) bővebben tájékozódhatnak.

RÉV Projektiroda

Elkészült a RÉV projekt keretében az egységes szolgáltatás-módszertan

A „TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci átvezetéséhez kapcsolódó egységes módszertan és képzés kidolgozása és átadása a hálózat tagjai számára” tárgyú közbeszerzés keretében – a honlapunkon már elérhető „Kutatási tanulmány” után- újabb produktum készült el. Az egységes szolgáltatás-módszertan kidolgozása által a kiemelt projekthez kapcsolódó – TÁMOP-5.3.8. A3-12/1-2 kódjelű – egyfordulós pályázati konstrukció nyertes pályázói közül, az „új szolgáltató szervezetek” kapnak segítséget a megváltozott munkaképességű személyek számára történő munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásban. A módszertan átadása az új szervezetek számára képzés keretében történik, az ismeretátadást a módszertanhoz kapcsolódó tréning munkafüzet segíti majd. A módszertan honlapunkon a kapcsolódó adatlapokkal hamarosan elérhető lesz.

Kihirdették a TÁMOP 5.3.8/A2 illetve A3-as pályázati konstrukció nyerteseit

Ahogy arról már júliusi hírlevelünkben olvashattak, megjelent az NFÜ honlapján, a RÉV kiemelt projekthez kapcsolódó TÁMOP 5.3.8-12/A2 illetve TÁMOP 5.3.8-12/A3 pályázati konstrukciók kedvezményezettjeinek listája.

Az A2-es konstrukcióban a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs költségtámogatásban részesülő foglalkoztatók, a 176/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § r) pontja szerinti védett foglalkoztatók, illetve a 2011. évi CXCI. törvény 25.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti bér- és költségtámogatásban részesülő foglalkoztatók pályázhattak. Mint ahogy az a lenti hivatkozásról elérhető térképen is látható, nyolc foglalkoztató Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyében valósít meg programot, míg a Közép-Magyarországi régióból egy vállalat pályázata valósulhat meg.

Az A3-as konstrukcióban olyan alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók pályázhattak, akik

a) egyrészt már valamely komplex módszertan szerint nyújtanak különböző szolgáltatásokat megváltozott munkaképességű emberek részére, és kapacitásbővítést vagy esetleg célcsoport bővítést szeretnének végrehajtani,

b) másrészt azok az új munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek, akik szeretnének megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének érdekében komplex munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtást nyújtani, vagy olyan az előző pontba tartozó szervezetek, akik más megyében kívánnak új telephelyet létrehozni.

Az NFÜ-höz összesen 77 pályázat érkezett be, melyből 42 pályázatot bíráltak el kedvezően. A pályázatokat összesen 35 szervezet fogja megvalósítani.

Hazai Támogatások Programirodája

A Magyarországi Református Egyház és az FSZK együttműködésének újabb állomását jelentő Csillagpont ifjúsági találkozón a Társaság két munkatársának két napon keresztül volt alkalma a résztvevő fiatalok és kevésbé fiatalok figyelmét felhívni a fogyatékos személyek mindennapjainak nehézségeire. Kérdések, rácsodálkozások, AHA-élmények fogalmazódtak meg, melyek közül csak egyet emelünk most ki: egy fiatal hölgy, miután levette a szeméről a vakságot szimuláló szemüveget, amivel a találkozó területén az egyikük sétált vele néhány percet, azt mondta: „Köszönöm. …és az Úristennek meg azt, hogy látok.

Felnőttképzési Csoport

Képzések indítása szeptemberben

Az FSZK Nonprofit Kft. a TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 azonosítószámú, „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt keretében 4 képzés indítását tervezi 2013 szeptember közepétől.

1. Autizmus spektrum zavarral élő felnőttek – az autizmus szempontú, info-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei – ismeretek az egészségügyi szakembereknek, melynek célja az, hogy az autizmussal élő személyek közvetlen és közvetett ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az érintett felnőtt populáció, és családjaik megsegítése érdekében. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő különböző szintű ismeretekkel és megértéssel rendelkezhet az autizmus spektrum zavarok természetéről, a terápiás alapelvekről, a felnőttkorra jellemző segítségnyújtás lehetőségeiről, az ellátórendszerről.

A képzés után a résztvevők képessé válnak az autizmussal élő felnőtt betegek ellátása, kezelése során szükséges speciális ismeretek alkalmazására, felismerik az autizmussal élő emberek kommunikációs nehézségeit és képesek lesznek alkalmazni az őket segítő információs és kommunikációs akadálymentesítés szemléletét, módszereit.

2. Könnyen érthető kommunikációt használó segítők intenzív képzési programja, melynek célja az, hogy az egészségügy területén dolgozó, ezen a képzésen résztvevők megismerjék a könnyen érthető kommunikáció módszerének jelentőségét és alkalmazási lehetőségeit. Felkészüljenek a módszer módszertanából, képesek legyenek a szükséges technikákat felismerni és alkalmazni az egészségügyi ellátás egyes szakterületein. A könnyen érthető kommunikáció alkalmazásával javítsák és tegyék hatékonyabbá a kommunikációt az egészségügy ellátások során.

A képzés után a résztvevő képessé válik a könnyen érthető kommunikáció módszerének alkalmazására, a szükséges technikák és eljárások kiválasztására és alkalmazására, a könnyen érthető kommunikáció szükségességének felismerésére és megfelelő alkalmazására.

3. Szerzetten siketvak személyek kommunikációs segítője, melynek célja az, hogy az egészségügy területén dolgozó, ezen a képzésen résztvevők megismerjék a szerzetten siketvak emberek kommunikációs módszereinek jelentőségét és alkalmazási lehetőségeit. Felkészüljenek a módszerek módszertanából, képesek legyenek a szükséges technikákat felismerni és alkalmazni az egészségügyi ellátás egyes szakterületein. A siketvak emberek által használt kommunikációs eljárások biztosításával javítsák és tegyék hatékonyabbá a kommunikációt az egészségügy ellátások során.

A képzés után a résztvevők megismerik a siketvak emberek kommunikációjának sajátosságait, képessé válnak a siketvak személyek kommunikációs szükségleteit felismerni és a megfelelő technikával támogatni azokat. Megismerik és alkalmazzák a szükséges segítő technikákat, eszközöket, ill. szolgáltatásokat.

4. Esélyegyenlőségi és akadálymentesítési kommunikációs szakértő, melynek célja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtése a kommunikáció eszközeinek segítségével. A képzés során alkalmazott eljárások hatására fejlődik a résztvevő képessége a kommunikációs akadályozottság fogyatékossági típusonkénti felismerésére és az akadálymentesítésre.

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes az esélyegyenlőségi kommunikációs ismeretek alkalmazására a munka világában, megtalálja a kapcsolódási pontokat a marketingkommunikáció és a fogyatékosügy esetében, és kompetenssé válik a művelődés, szórakozás, kikapcsolódás funkciójának és lehetőségeinek megteremtésére a fogyatékos személyek életvitelében.

A részletes képzési felhívás elérhető a www.fszk.hu oldalon.

Társadalmi Kapcsolatok és Szolgáltatások Irodája

FELHÍVÁS

Felhívás a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Konzultációs Testületének szakmai fórumaiba történő jelentkezésre

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK Nonprofit Kft.) a fogyatékos személyekkel foglalkozó szakmai és érdekvédelmi szervezetek közötti párbeszéd elősegítésére Konzultációs Testületet alakít ki.

A Konzultációs Testületben a fogyatékos személyek országos érdekvédelmi szervezetei mellett a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és az Országos Fogyatékosságügyi Program beavatkozási területeinek megfelelően állandó szakmai fórumok képviselői vesznek részt.

Ennek megfelelően az FSZK Nonprofit Kft. a Konzultációs Testület keretében működtetendő állandó szakmai fórumokat hoz létre az alábbi területeken:

  • Oktatás-képzés,
  • Foglalkoztatás,
  • Önálló életvitel,
  • Egészségügy,
  • Kultúra- sport-szabadidő,
  • Egyenlő esélyű hozzáférés.

A szakmai fórumok megalakításakor a fogyatékos emberek társadalmi befogadásához szükséges együttműködés komplexitásából kiindulva az alábbi szervezetek jelentkezését várjuk:

  • a fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek képzésében résztvevő felsőoktatási intézmények
  • a fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek szervezetei
  • a fogyatékos személyek ellátását biztosító reprezentatív civil és egyházi szervezetek
  • a fogyatékos személyek komplex rehabilitációjával összefüggő szolgáltatásokat biztosító szervezetek és a fogyatékos emberek érdekében tevékenykedő társadalmi vállalkozások

A szakmai fórumokba történő jelentkezés módja és határideje:

A szakmai fórumokba a szervezetek az FSZK Nonprofit Kft által közzétett jelen felhívásra jelentkezhetnek. A szervezetek a felhívás megjelenésétől számított 30 napon belül, a Jelentkezési Lap kitöltésével és elektronikus, vagy postai úton történő visszaküldésével jelentkezhetnek. A jelentkezéseket a Társadalmi Kapcsolatok Irodájának irodavezetője regisztrálja, és a sikeres regisztrációról a szervezetek részére visszaigazolást ad.

A regisztráció alapján a felhívás megjelenésétől számított 60 napon belül az FSZK Nonprofit Kft ügyvezetője összehívja a szakmai fórumok delegáló ülését.

A felhívás megjelenésének napja: 2013. július 31.

A jelentkezési határidő:2013.augusztus 30.

A kitöltött Jelentkezési Lapot az alábbi címre várjuk:

A szakmai fórumok delegáló ülésének tervezett időpontja: 2013. szeptember 20.

További információ: www.fszk.hu/felhivas

Nyolc Pont Projektiroda

Programismertető

Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakítása című TÁMOP-5.4.11-12/1-1012-0001 azonosító számú kiemelt projekt keretében a program célja bázisintézmények országos hálózatának kialakítása az egységes autizmus specifikus minőségi követelményrendszerek és a jó gyakorlatok elterjesztése céljából.

A projekt egyik alapvetése az a meggyőződés, miszerint nem új, specializált ellátórendszer létrehozására van szüksége, hanem a már meglévő intézményrendszer speciális tudással, eszközökkel, módszerekkel való felkészítésére az autizmussal élő személyek minél magasabb színvonalú ellátásához.

Az autizmussal élő személyek lehető legteljesebb önállóságának elérése érdekében és a munkavállalói készségeik kialakításában meghatározó szerepet játszik a nevelési-oktatási, egészségügyi, illetve közvetlenül a szociális és a munkaerőpiaci szolgáltató rendszer. Ezért fontos cél, hogy megerősödjön a társadalmi integrációra, foglalkoztatásra felkészítő és azt sikeresen támogató széleskörű és többszintű ellátórendszer.

Az ellátórendszer gyakorlatának erősítése a hazai és a nemzetközi gyakorlat megismerésével, a tapasztalatok átvételével és adaptálásával valósul meg. A követelményrendszerek és ahhoz kapcsolódó minősítési eljárások bevezetésének támogatása intézményenként szintén a programrész jelentős eleme.

A bázisintézményekben dolgozó szakemberek a feladat sikeres elvégzéséhez felkészítést kapnak a szakterületi és horizontális követelményrendszerek alkalmazására, és a bázisintézmények tevékenységét rendszeres tematikus hálózati találkozók (workshopok) is segítik.

Az intézmények számára a program biztosítja a követelményrendszerek teszteléséhez szorosan kapcsolódó eszközök és kiadásokhoz szükséges forrásokat.

A követelményrendszer kipróbálását, bevezetését végig szakértők támogatják, mely egy akciókutatás keretében tervezetten valamint folyamatos visszacsatolásokkal valósul meg.

Előzetes felhívás „Bázisintézmények országos hálózatának kialakítása” programban való részvételre.

Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával című kiemelt projekt (TÁMOP-5.4.11-12/1-1012-0001) 2013. augusztus végén felhívást tesz közzé autizmus specifikus szolgáltatások minőségbiztosítási követelményrendszerének kipróbálására, adaptációjára a következő szakterületeken: (1)  foglalkoztatás, (2) oktatás, (3) krízisellátás, (4) szűrés – diagnosztika, (5) felnőttképzés,  (6) egészségügyi ellátás, (7) szociális ellátás és lakhatás.

AJÁNLÓ

Felhívás előadó és/vagy oktatóterem bérbeadásra

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. felhívást intéz leendő Partnereihez nonprofit szervezetek saját tulajdonú vagy üzemeltetésű, budapesti és vidéki helyiségeik alkalmankénti bérbeadásra.

Jelentkezni az alábbi Jelentkezési Lap hiánytalan kitöltésével lehet folyamatosan.

A JELENTKEZÉSI LAPOT ANNYI PÉLDÁNYBAN KÉRJÜK KITÖLTENI, AHÁNY HELYISÉGET A PARTNERSZERVEZET BÉRBE KÍVÁN ADNI.

Letölthető jelentkezési lap

*Az FSZK Nonprofit Kft. fenntartja a helyszíni ellenőrzés jogát.
**Az ajánlat benyújtása nem von maga után szerződési kötelezettséget egyik fél részéről sem.
***Szerződéskötés kizárólag konkrét esemény megvalósítása esetén történik.

Kapcsolattartó: Rajj Nóra, rajj.nora@fszk.hu Tel.: (+36 1) 450 3230

FSZK logó használata

Kedves Partnerünk!

Ezúton kívánjuk felhívni szíves figyelmüket, hogy az FSZK logója 2012-től megváltozott.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy amennyiben nem tették meg, honlapjukon van egyéb felületeiken az FSZK új logóját szíveskedjenek használni. Az új logó az alábbi linken elérhető: http://fszk.hu/images/fszk-logo.jpg

Szíves közreműködésüket előre köszönjük!

fszk-csik

Keressen minket a Facebook-on!

KIEMELT TÁMOGATÓK

EMMI logója megnevezéssel
NFSZ logója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
1071 Budapest, Damjanich utca 4.
tel.: (+36 1) 450 3230, 450 3240 fax: (+36 1) 450 3235
e-mail: titkarsag@fszk.hu honlap: www.fszk.hu