Hírlevél – 2013. július

FSZK logó használata

Kedves Partnerünk!

Ezúton kívánjuk felhívni szíves figyelmüket, hogy az FSZK logója 2012-től megváltozott.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy amennyiben nem tették meg, honlapjukon van egyéb felületeiken az FSZK új logóját szíveskedjenek használni. Az új logó az alábbi linken elérhető itt.

Szíves közreműködésüket előre köszönjük!

 

RIDENS

Tájékoztatás a RIDENS Iskola Diákjai, Szüleik és Munkatársai, valamint azok számára, akik fontosnak tartják és figyelemmel kísérik az intézmény működését.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával folyatott egyeztetés eredményeképpen tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézmény valamennyi diákja továbbra is az eddig megszokott helyen és pedagógiai környezetben folytathatja tanulmányait. Az intézmény fenntartói feladatainak ellátásával kapcsolatban még folynak az egyeztetések Emberi Erőforrások Minisztériumával. Döntés 2013. július végére várható, melyről haladéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket.

Köszönjük eddigi türelmüket.

Farkas Edit
ügyvezető igazgató
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Akadálymentesítési Programiroda

Fogyatékosügyi ismeretek a közoktatásban

A TÁMOP 5.4.5/11/01 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt keretében lehetőségünk van arra, hogy a TÁMOP 5.4.5/07/01 kiemelt projekt megvalósítása során korábban kifejlesztett egyenlő esélyű hozzáférés felsőoktatási és felnőttképzési tananyagainkat és képzéseinket a középfokú oktatási intézményekbe is adaptálhassuk az életkori sajátosságok figyelembevételével. A tantárgyi órába beépült tananyagok (10-12 óra) között megtalálhatóak az informatikai, kertészeti és városépítészeti, kommunikációs, egészségügyi és szociális ismeretek. Ennek a munkának az eredményeképpen most zárult két közoktatási intézményben (Neumann János Középiskola – Eger, VM Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola – Budapest) a próbaképzés, ahol az informatikai és a kertészeti és városépítészeti tananyagok kerültek kipróbálásra. A 2013/2014-es tanév során még hat közoktatási intézményben valósul meg a próbaképzés.

 

RÉV Programiroda

A kiemelt projekthez kapcsolódó egyfordulós pályázati konstrukciók

Megtörtént a TÁMOP-5.3.8. A2-12/1-2, valamint TÁMOP-5.3.8. A3-12/1-2 kódjelű egyfordulós pályázati konstrukciókra benyújtott pályázatok értékelése, és a kedvezményezett szervezetek értesítése a támogatási döntésről. Mind az A2-es, mind az A3-as szervezetek pályázati programja szorosan kapcsolódik a RÉV projekt megvalósításához. A kapcsolódási pontok, az azokhoz kötődő feladatok, jogok és kötelezettségek együttműködési megállapodásban kerültek rögzítésre. A megállapodások megkötése folyamatban van, így hamarosan megkezdődhet azoknak a programelemeknek a megvalósítása, amelyek egyrészt a kiemelt projektben kidolgozásra kerülő fejlesztések kedvezményezett szervezetek számára történő átadását, másrészt egy országos munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat kialakítását tekintik céljuknak.

Újabb közbeszerzési eljárás zárult a RÉV projektben

2013. június 17-én szerződéskötésre került sor a „TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a foglalkozási rehabilitáció rendszerszintű fejlesztésének és az Országos szakmai és módszertani központ kialakításának szakmai hátterét biztosító tanulmányok elkészítése, és ezekhez kapcsolódó szakértői tevékenység biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Az abban foglaltak alapján megkezdődött az a szakmai munka, melynek keretében egyrészt a komplex rehabilitáció fejlesztését megalapozó tanulmányok, kutatási anyagok születnek, másrészt olyan szakmai anyagok készülnek, melyek egy – az FSZK szervezetébe integrálódó, országos hatáskörű – szakmai és módszertani központ kialakítását készítik elő. A fejlesztést megalapozó tanulmányokhoz állandó szakértői tevékenység is kapcsolódik, az egyes szakmai anyagok témájához, az általuk vizsgált szakterülethez kötődve.

 

Hazai Támogatások Programirodája

Módosult a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, melynek alapján az Oktatási és Rehabilitációs Programiroda elnevezése Hazai Támogatások Programirodájára változott. A változás azt a szervezeti törekvést tükrözi, mely szerint kiemelten fontos, hogy egyrészt biztosított legyen a hazai forrásokból megvalósuló programok lehető legnagyobb koherenciája, valamint a partnerek számára könnyebben beazonosítható legyen – az e programokkal kapcsolatos – Társaságon belüli felelősségi kör.

Vakvezető kutyák felsorakozvaA Szülősegítő szolgáltatások támogatása, az AAK eszközök kölcsönzése és a szolgáltatás modellezése, valamint a Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása című pályázati programjaink megvalósítása lezárult.
Az utóbbi program keretében a támogatott szervezetek összesen 26 segítő kutya kiképzését valósították meg. A program során 6 látássérült személy részére történt meg a vakvezető kutyák átadása, valamint 19 terápiás kutya kiképzése és vizsgáztatása történt meg. A terápiás kutyák foglalkoztatása keretében 376 sajátos nevelési igényű gyermek speciális fejlesztését kezdték meg.

Összességében a támogatott szervezetek kapacitása jelentősen bővült, ezáltal kiegyensúlyozottabb működéssel szervezettebb segítségnyújtást képesek magas szakmai színvonalon megvalósítani.

 

Felnőttképzési Csoport

A TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 azonosító számú, „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt keretében megvalósítás alatt zajló képzések közül 2013 júliusában 3 képzés zárul

  • Képzők képzése – Oktatói felkészítés esélyegyenlőségi és akadálymentesítési témájú programok oktatására info-kommunikációs területen című képzés – 5 fő részvételével
  • Képzők képzése – Tréneri-felkészítés az Esélyteremtő kapcsolati tréning vezetésére – 20 fő részvételével
  • Fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott (FSA) személyek kommunikációs szakembere – 10 fő részvételével

A záráshoz sok sikert kívánunk a résztvevőknek!

A kiemelt projekt keretében további 5 képzés indítása várható ősztől

  • Autizmus spektrum zavarral élő felnőttek – az autizmus szempontú, infokommunikációs akadálymentesítés alapelvei
  • Szerzetten siketvak személyek kommunikációs segítője
  • Könnyen érthető kommunikációt használó segítők intenzív képzési programja

Mindhárom képzést az egészségügyben dolgozók számára kívánjuk indítani

  • Esélyegyenlőségi és akadálymentesítési kommunikációs szakértő
  • Esélyegyenlőségi és akadálymentesítési szociális szakértő

Mindkét képzés FAT akkreditációval rendelkezik

2013. június-július hónapban két pedagógus akkreditációval rendelkező képzést indítottunk vidéki helyszíneken

  • Marcali – „A rehabilitációt, fejlesztést és tanácsadást megalapozó vizsgálatok és a beavatkozás gyakorlata a pedagógiai munkában” – 17 fő részvételével
  • Kisújszállás – „Súlyosan, halmozottan sérült személyek kommunikációs segítője” – 14 fő részvételével

Mind a képzések résztvevőinek, mind az oktatóinknak kellemes nyarat és üdítő pihenést kívánunk a következő találkozásig!

 

Nemzetközi Csoport

QALL projekt első műhelytalálkozója

QALL projekt első műhelytalálkozó résztvevői beszélgetnek2013. június 20-21-én került sor a korai iskolaelhagyás mérséklése érdekében megvalósuló QALL projekt első műhelytalálkozójára az FSZK-ban. A projektet konzorciumi együttműködésben valósítjuk meg a Tempus Közalapítvány vezetésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közreműködésével. A műhelyre a témában érintett, a megelőzés érdekében tenni tudó társterületek képviselői kaptak meghívást. Az összesen négy találkozási alkalomra tervezett műhelysorozat célja, hogy a különböző társterületek megyei képviselői között a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében közös gondolkodás induljon, valamint kialakuljon egy további együttműködésre kész országos hálózat lehetősége is.
Az első műhely legfontosabb céljaként a résztvevők egymással való ismerkedését céloztuk meg, mivel hosszabb távon a projekt közös munkát, ill. hálózatépítést vár el tőlük. Első alkalommal a következő kérdéseket járták körbe a résztvevők: Kik a korai iskola elhagyók? Milyenek ezek a fiatalok? Miért hagyják abba a tanulást? Hogyan érhetők el, találhatók meg? Ki foglalkozik velük és milyen eredménnyel? A zömmel interaktív munkára épülő műhelyen egy előadás is elhangzott. Bognár Mária, az FSZK munkatársa, az EU korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében működtetett tematikus munkacsoportjának tagja európai perspektívából járta körbe a problémakört. A műhely résztvevői érdeklődők, érintettek és elkötelezettek a témában, nyitottak az együttműködésre, ami jó alapja lehet a további közös munkának.
A QALL projektről bővebb információt a projekt honlapján lehet találni: www.qall.tka.hu

 

Társadalmi Kapcsolatok és Szolgáltatások Irodája

2013. július 11 – harmadik alkalommal ülésezett az FSZK Nonprofit Kft. Konzultációs Testülete.

Az FSZK Nonprofit Kft, Alapító Okiratával és Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a “Semmit rólunk nélkülünk!”elvét tiszteletben tartva 2012 decemberében a szervezet összes fejlesztési területét átlátó Konzultációs Testületet hozott létre. A Konzultációs Testület biztosítja a fogyatékos személyek képviseletét a szakmai fejlesztések tervezésébe és megvalósításába, elősegíti a horizontális szakmapolitikai elvek érvényesülését, és támogatja a szervezet szakmai munkájának minőségét.
Az eseményen Farkas Edit ügyvezető köszöntötte az érdekképviseleti szervezetek képviselőit. Emlékeztette a résztvevőket, hogy a Konzultációs Testület előző két ülésén az FSZK szervezeti egységei és a programirodák mutatkoztak be. A Konzultációs Testület harmadik ülésén a tagok megismerhették az FSZK Nonprofit Kft. új székhelyét és a Konzultációs Testület működési és eljárási rendjét. A megbeszélések alapján az Alapító Okirattal összhangban az FSZK Nonprofit Kft előkészíti a fogyatékosságügyben dolgozó szakmai szervezetek bevonását a Konzultációs Testület munkájába. Az ezzel kapcsolatos információkat és felhívásokat a hírlevélben rendszeresen közöljük.

 

AJÁNLÓ

Felhívás előadó és/vagy oktatóterem bérbeadásra

Előadóterem asztalokkal és székekkelA Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. felhívást intéz leendő Partnereihez nonprofit szervezetek saját tulajdonú vagy üzemeltetésű, budapesti és vidéki helyiségeik alkalmankénti bérbeadásra.

Jelentkezni az alábbi Jelentkezési Lap hiánytalan kitöltésével lehet folyamatosan.

A JELENTKEZÉSI LAPOT ANNYI PÉLDÁNYBAN KÉRJÜK KITÖLTENI, AHÁNY HELYISÉGET A PARTNERSZERVEZET BÉRBE KÍVÁN ADNI.

Letölthető jelentkezési lap

*Az FSZK Nonprofit Kft. fenntartja a helyszíni ellenőrzés jogát.
**Az ajánlat benyújtása nem von maga után szerződési kötelezettséget egyik fél részéről sem.
***Szerződéskötés kizárólag konkrét esemény megvalósítása esetén történik.

Kapcsolattartó: Rajj Nóra, rajj.nora@fszk.hu Tel.: (+36 1) 450 3230

 

Keressen minket a Facebook-on!

https://www.facebook.com/pages/Fogyatékos-Személyek-Esélyegyenlőségéért-Közhasznú-Nonprofit-Kft/391540354241695

KIEMELT TÁMOGATÓK

Emberi Erőforrások Minisztériuma logója (magyar címer) NFSZ logója

 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
1071 Budapest, Damjanich utca 4.
tel.: (+36 1) 450 3230, 450 3240 fax: (+36 1) 450 3235
e-mail: titkarsag@fszk.hu honlap: www.fszk.hu