Hírlevél – 2013. május

Költözés

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton is tudatjuk Önökkel, hogy az FSZK Nonprofit Kft. 2013. június 3-tól a Damjanich utcába helyezi át székhelyét. Új irodáinkban nagyobb terekkel, költséghatékonyabban és ugyanazzal a lelkesedéssel tudjuk szolgálni a fogyatékosügyet.

Az új címünk:    1071 Budapest, Damjanich u. 4.


Nagyobb térképre váltás

Egyéb elérhetőségeink változatlanok:

tel.: (+36 1) 450 3230, 450 3240 fax: (+36 1) 450 3235 e-mail: titkarsag@fszk.hu honlap: www.fszk.hu

Üdvözlettel:

FSZK Nonprofit Kft.

 

Felnőttképzési Csoport

A TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 azonosító számú, „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt keretében megvalósítás alatt zajló képzések közül 2013 májusában 4 képzés zárul:

  • Képzők képzése – Speciális kommunikációs szükségletű személyek kommunikációs megsegítése képzési program 3 szakmai irány 19 fő részvételével
  • Vezetői esélyegyenlőségi kompetenciák 10 fő részvételével
  • Könnyen érthető kommunikáció 10 fő részvételével
  • Képzők képzése – Oktatói felkészítés esélyegyenlőségi és akadálymentesítési témájú programok oktatására a kommunikációs területeken, 3 szakirányon 31 fő részvételével

A záráshoz sok sikert kívánunk a résztvevőknek!

A hónap közepén újabb 3 képzés indul a fenti kiemelt projekt támogatásával az egyetemes tervezés, az info-kommunikáció és az Esélyteremtő kapcsolati tréning tréneri vezetése területein.

  • Képzők képzése – Felkészítés akadálymentesség és egyetemes tervezés témájú képzési programcsomag oktatására
  • Képzők képzése – Oktatói felkészítés esélyegyenlőségi és akadálymentesítési témájú programok oktatására info – kommunikációs területen
  • Képzők képzése – Tréneri-felkészítés az Esélyteremtő kapcsolati tréning vezetésére

A jelentkezések befogadása és feldolgozása folyamatban van.

 

2013. május 22-re hirdette meg az FSZK Nonprofit Kft. az önköltséges „Mindenki számára elérhető konferenciák, rendezvények, szabadidős programok” című képzését.

Olyan kérdésekre kaphatnak a résztvevők választ, mint például: Mitől akadálymentes egy rendezvény – vagy konferenciaterem? Milyen előkészületeteket kíván egy gyengénlátó előadó fogadása egy rendezvényen? Mivel foglalkozik egy narrátor? Hogyan kell jelnyelvi tolmácsot rendelni hallássérültek vendégek részére? Milyen elvek alapján készül egy programterv könnyen érthető változata értelmi sérültek számára? stb.

A képzés során röviden bemutatásra kerülnek a fogyatékossági csoportok főbb sajátosságai, szó esik a konferenciák, rendezvények és szabadidős programok általános előkészítési feladatairól, illetve külön-külön ismertetjük a mozgás-, a látás-, a hallás- és az értelmi sérült résztvevők egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításához szükséges legfontosabb alapelveket. (www.fszk.hu)

 

Akadálymentesítési Programiroda

IFKOT kihelyezett ülése Szakolyban

Az Intézményi Férőhelykiváltást Koordináló Országos Testület 2013. április 24-én kihelyezett ülést tartott Szakolyban, melyen részt vett Farkas Edit az FSZK ügyvezetője, Szentkatolnay Miklós és Kovács Zsuzsanna a kiváltást támogató mentorhálózat szervezői, valamint három kulcsmentor.

A kihelyezett ülés célja az volt, hogy a TIOP 3.4.1 pályázatban nyertes intézmény a látogatás és az azt kísérő sajtótájékoztató kapcsán megerősítést kapjon a pályázatban vállalt feladataik eléréséhez, illetve a Testület a helyszínen, közvetlenül tudjon tájékozódni a tervekről, célokról- megismerve az intézmény vezetőit, lakóit, dolgozóit.

A látogatáson részt vett az ÉFOÉSZ KULCS Programjának három lakója is, akik a szakolyi dolgozóknak és lakóknak beszámoltak a támogatott lakhatással kapcsolatos tapasztalataikról.

A Testület azt tervezi, hogy az év végéig a többi nyertes pályázónál is sajtótájékoztatóval egybekötött látogatást tesz a kiváltás program támogatása, társadalmi elfogadtatása érdekében.

 

Újabb lépést tettünk az egyenlő esélyű hozzáférés irányába….

A közelmúltban zárult feliratozó képzést követően sikeresen végzett feliratozóink valós idejű feliratozást végeztek több rendezvényen is. A feliratozás és a jelnyelvi tolmácsolás biztosításával három rendezvényen valósulhatott meg a komplex kommunikációs akadálymentesítést.

Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallássérültek Pedagógiája Tanszék a Cochleáris Implantáció (CI) és a biligváris oktatás témákban külföldi vendégoktatók, hazai szakemberek és tapasztalati szakértők bevonásával előadásokat szervezett.

A rendezvényeken jelnyelvi tolmácsok és feliratozók összehangolt együttes munkájával biztosítottuk a többszintű információátadást, a hallássérült résztvevők számára.

 

Oktatási és Rehabilitációs Programiroda

2013. május 2-án találkozott Farkas Edit ügyvezető és Giflo H. Péter programiroda vezető Buda Annamáriával, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Diakóniai Osztályának vezetőjével.  A személyes találkozó keretében a felek bemutatták szervezetük tevékenységeit, mely alkalmat teremtett a közös gondolkodásra, a fogyatékosügyre vonatkozó állami és egyházi szempontok, illetve a majdani együttműködési szándék megfogalmazására.

 

Ajánló

Felhívás előadó és/vagy oktatóterem bérbeadásra

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. felhívást intéz leendő Partnereihez nonprofit szervezetek saját tulajdonú vagy üzemeltetésű, budapesti és vidéki helyiségeik alkalmankénti bérbeadásra.

Jelentkezni az alábbi Jelentkezési Lap hiánytalan kitöltésével lehet folyamatosan. A kitöltött Jelentkezési Lapot / Lapokat az alábbi módon várjuk vissza:

  • VAGY: e-mail-ben, szkennelve a rajj.nora@fszk.hu e-mail-címre,
  • VAGY postai úton a 1554 Budapest, Pf. 108. címre.

Az FSZK Nonprofit Kft. fenntartja a helyszíni ellenőrzés jogát.

Az ajánlat benyújtása nem von maga után szerződési kötelezettséget egyik fél részéről sem. Szerződéskötés kizárólag konkrét esemény megvalósítása esetén történik.

A JELENTKEZÉSI LAPOT ANNYI PÉLDÁNYBAN KÉRJÜK KITÖLTENI, AHÁNY HELYISÉGET A PARTNERSZERVEZET BÉRBE KÍVÁN ADNI.

Kérdés esetén kapcsolattartó: Rajj Nóra: rajj.nora@fszk.hu vagy 06-1/ 450-3230/ 104-es mellék

Letölthető jelentkezési lap