Intézményi munkatársak felkészülése a Komplex Kiváltási Szükségletfelmérésre

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 20202018 tavaszán 4 helyszínen (Békéscsaba, Budapest, Miskolc, Zalaszentlászló) tartotta meg a KézenFogva Alapítvány az FSZK Nonprofit Kft TÁRS Projektjének keretében kifejlesztett Komplex Kiváltási Szükségletfelmérés eszköztárához kapcsolódó képzési sorozatot az EFOP-2.2.2 kiváltási projektek intézményei számára.

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje a KézenFogva Alapítvány szakembereivel együttműködésben kezdte el kidolgozni 2017 augusztusában – a korábbi kiváltási időszak tapasztalataira alapozva – a lakók felmérését és felkészítését segítő Komplex Kiváltási Szükségletfelmérés Módszertanát (EKISZ2) és az ehhez kapcsolódó eszközrendszert, melynek gyakorlatba történő átültetése ez évben kezdetét vette. A módszertan elérhetősége az FSZK honlapján.

A „Komplex Kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése” (engedélyszám: T-05-037/2017) című képzés célja az intézményi férőhely kiváltást tervező és megvalósító ápoló-gondozó intézmények – elsősorban felsőfokú tanulmányokkal rendelkező – szakembereinek felkészítése a Komplex kiváltási szükségletfelmérés, ezen belül az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2) elvégzésére, valamint az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) módszertanának alkalmazására.

A kép forrása: KézenFogva Alapítvány

Amint az a KézenFogva Alapítvány híradásában olvasható, a képzés tartalmi elemei a módszertani felkészítés mellett foglalkoznak a Támogatott Lakhatás alapelveivel; fejlesztik a felmérés elvégzéséhez és tervkészítéshez szükséges szakmai kompetenciákat, készségeket, elősegítik a megfelelő szemléletmód kialakulását. Kiemelt figyelmet kap, hogy a Támogatott Lakhatás szolgáltatást igénybevevők érdekei minden területen érvényesüljenek, a készségek és képességek feltárása szakmailag megalapozott, a felmérési és tervezési módszertan alkalmazása eredményes legyen. További cél, hogy a felmérők attitűdje hosszú távon pozitívan befolyásolja a kiváltási folyamatot, a pályázatok megvalósítását és érdemben legyen pozitív hatással a lakók életminőségére.

Az ingyenes, 50 pontot adó 50 órás minősített szociális továbbképzésen összesen 92 fő vett részt, melyből 88 fő tett sikeres vizsgát. Az EFOP-2.2.5 kiváltási projektben részt vevő intézmények számára várhatóan 2019 tavaszán indul el újra ez a képzés.

A képzést követően az alkalmazáshoz az intézmények helyszíni és online tanácsadást igényelhetnek a KézenFogva Alapítványtól az ekisz2szakmaitamogatas@kezenfogva.hu e-mail címen.

Egy olyan eszközrendszer került kidolgozásra az intézmények számára, amely önmagában is jól használható, azonban a képzéssel és tanácsadással kiegészítve még inkább segítheti az intézményi férőhelykiváltás folyamatát és a személyközpontú ellátás megalapozását. A módszertan elkészültével teljessé vált az intézményi férőhelykiváltást és a Támogatott Lakhatási szolgáltatásokat segítő módszertani eszközök rendszere. Az eszközök hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyéni szükségletekhez és igényekhez igazított felkészítés valósuljon meg, valamint a szolgáltatások egyénre szabottan szerveződjenek.

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje – mint a szociális intézményi férőhelykiváltás szakmai-módszertani háttértámogatója – bízik abban, hogy az EKISz2 is fontos módszertani eszközévé válik a szociális ellátórendszernek.

További információk a projektről