Kidolgozás alatt a támogatott lakhatás egységes igénybevételi eljárásához kapcsolódó szakmai útmutató

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási modellprogramja keretében az intézményi várólisták kezelésének és az előgondozási folyamatoknak a feltérképezése céljából a TÁRS projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja 2019 júniusától helyzetfeltáró felmérést valósított meg. Ennek keretében országszerte 16 fenntartó által működtetett 40 szolgáltatás megkeresése valósult meg. Ezt követően kialakításra került egy szakértői munkacsoport, amelynek célja olyan szakmai javaslat kidolgozása, amely elősegíti, hogy a támogatott lakhatás várólistán szereplő személyek az igényeiknek legmegfelelőbb szolgáltatásokhoz férjenek hozzá.

Az adatgyűjtésben egyrészt a szociális intézményi férőhelykiváltásban résztvevő intézmények, másrészt civil, egyházi és állami fenntartású, fogyatékos és pszichoszociális fogyatékos személyek, illetve szenvedélybeteg emberek számára alap- és szakellátást biztosító szolgáltatók kerültek bevonásra. A helyzetfelmérés célja az volt, hogy a szolgáltatók várólista kezelésének és az előgondozásnak a gyakorlatát feltárja. Valamint arra is kereste a válaszokat, hogy milyen szükségletek mentén kérik a felvételüket a jelentkezők az egyes szolgáltatási típusokban.

2019. november végéig Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat, Egyenlő Esélyekért Alapítvány, Napfényes Támogató Szociális Egyesület, Szimbiózis Alapítvány, IRMÁK Nonprofit Kft, Patrónus Ház Nonprofit Kft., Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, Magyarországi Evangélikus Egyház, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálat, Mohács – Kölkedi Református Társult Egyházközség, Sotéria Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft., Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány, Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány szolgáltatók fenntartóit keresték fel a TÁRS projekt szakemberei.

A felmérés második szakaszában, a fogyatékos személyek hozzátartozói körében, négy fókuszcsoportos interjú került megszervezésre a MONTÁZS projekt fogyatékosságügyi tanácsadóinak, valamint az ÉFOÉSZ Önálló Életvitel Centrumok munkatársainak közreműködésével, Debrecenben, Szegeden, Makón és Egerben, azzal a céllal, hogy a szakemberek részletesebb információkat kapjanak a fogyatékos személyek főbb jellemzőiről, szükségleteiről és szolgáltatási igényeiről.

Az adatfelvétel és a helyzetfelmérés eredményeinek feldolgozása befejeződött. A főbb tapasztalatokat, valamint következtetéseket egy hamarosan véglegesítésre kerülő szakmai tanulmányban foglalja össze a TÁRS projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja.

Ezt követően, a helyzetfelmérés eredményeinek figyelembe vételével, az erre a célra összeállt szakértői munkacsoport kidolgozza a támogatott lakhatás irányelveivel, a hatályos jogszabályokkal és a támogatott lakhatás protokolljával összehangolt egységes szakmai javaslatot. A szakmai anyag tartalmazza majd az igénybevételi eljárás lépéseit, továbbá azokat a szakmai feladatokat, amelyek a támogatott lakhatásba jelentkezők előgondozását és a szolgáltatás igénybevételére való felkészítésüket szolgálja. A munkacsoportban résztvevő szakértők maguk is a fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg személyek számára támogatott lakhatást nyújtó szolgáltatóknál dolgozó szakemberek.

Az előzetes tervek szerint – az elkészült ajánlásban foglalt szakmai tartalmaknak megfelelően – a várólistán szereplő személyek, az érintett törvényes képviselők, valamint az adott természetes támogatói kör számára, az előgondozás és a támogatott lakhatásba költözésre felkészítés teljes körűen megszervezésre kerül. A gyakorlati alkalmazás tapasztalatai alapján a szakmai ajánlás 2020 decemberéig felülvizsgálatra, majd véglegesítésre kerül.

További információk a projektről