Megjelent az Egységes szervezet-átalakítási koncepció és végrehajtási protokoll

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az FSZK Nonprofit Kft. EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú „TÁRS PROJEKT – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projektje keretében elkészült az Egységes szervezet-átalakítási koncepció és végrehajtási protokoll című kiadvány. A Protokoll a kiváltási folyamatban résztvevő  intézmények új működéséhez szükséges szervezeti változások megvalósításához nyújt segítséget, támogatva a jelenlegi és a tervezett működés közti átmenetet és az új szervezeti működés elindítását.

A Protokoll elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson az intézményi férőhelykiváltást megvalósító intézmények vezetőinek a szervezet-átalakítás tervezéséhez, a változási folyamatok azonosításához és kezeléséhez. A koncepció tartalmazza a szervezeti átalakítás ajánlott protokollját, amely alapján az intézményi szervezet-átalakítási folyamatok megtervezhetők és megvalósíthatók. Az összeállított szervezet-átalakítási folyamat több módszertani elemet is tartalmaz, azonban a koncepció nem általános módszertani alapokat sorol fel, hanem a konkrét folyamatra adaptált módszertanokat ad közre. A Protokoll rögzíti egyrészt az ajánlott folyamatot, másrészt az egyes folyamatelemek kapcsán meghozandó döntésekhez figyelembe veendő szempontokat. Továbbá épít az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv Módszertani Útmutatójában (IFKT) megadott szempontokra, ajánlásokra.

Az Egységes szervezet-átalakítási koncepció és végrehajtási protokoll adaptációjához, a szervezet-átalakítás megvalósításához, a folyamat szakmai kíséréséhez a TÁRS Projekt tanácsadói támogatást biztosít. A szervezet-átalakítási, szervezetfejlesztő tanácsadók novemberben régiós műhelyeken és az intézményekben megkezdték a szakmai támogató munkát.

A kiadvány letölthető innen.

További információk a projektről