Megkezdődött a TÁRS projekt Kutatási munkacsoportjának kiváltáshoz kapcsolódó életminőség vizsgálata

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A TÁRS projekt Kutatási munkacsoportja megkezdte a „Lakók életminőség változása – kontrollcsoportos mérések” megnevezésű kutatását a kiválasztott EFOP 2.2.2-es pályázatban megvalósító intézmények lakóival. A kutatás lehetőséget ad a kiváltással érintett kliensek életminőség változásának és más személyes (pszichológiai, illetve kommunikációs) jellemzőiben bekövetkező változásának mélyebb megértésére, vizsgálatára.

A TÁRS Projekt Kutatási munkacsoportja 2018 őszén a vizsgálathoz használatos mérőeszközök kidolgozásával nekilátott a belső teljesítés keretében megvalósításra kerülő, életminőséget mérő kutatási feladat elkészítéséhez. A kutatásba 10 vizsgált, EFOP 2.2.2 kiváltási periódusban érintett intézmény – meghatározott mintavételi eljárás során – bevont 200 lakója, továbbá 10 olyan intézmény szintén 200 lakója kerül hamarosan bevonásra, akik sem a jelenlegi, sem a későbbi kiváltási szakasszal várhatóan nem lesznek érintve. Utóbbi 10 intézmény lakói képezik majd az úgynevezett kontrollcsoportot, akiknek adatai összehasonlításra kerülnek a változással (kiváltás), közösségi befogadással érintett lakók adataival.

Az adatfelvételek a kiváltás előtt (bemeneti mérés), illetve azt követően (kimeneti mérés) valósulnak meg, ezzel biztosítva a változás mérését. A vizsgálat komplexitását mutatja, hogy több, speciálisan ezen vizsgálatra fejlesztett mérőeszközzel történik az adatgyűjtés. A két adatfelvételi hullám során felmérésre kerülnek a lakók objektív életminőségét befolyásoló tényezők, a lakók életminősége – indokolt esetben speciális képkártyák használatával -, a lakókhoz kapcsolható dolgozók attitűdjei, valamint ezek változása és hatása a lakók életminőségére. Minden adatfelvételbe bevont lakóról készül továbbá egy úgynevezett alapkérdőív, az intézményi dolgozók segítségével.

A rugalmas, segítőkész együttműködésnek és adatszolgáltatásnak köszönhetően a 10 kiválasztott telephelyen (Báránd, Bercel, Elek, Kéthely, Magyarszerdahely, Peresznye, Putnok, Tarpa, Vésztő, Zalaapáti) sikeresen lezajlott a vizsgálat bemeneti mérése, 2019 tavasz-nyár folyamán.

Ezúton is köszönjük az érintett intézmények lakóinak és dolgozóinak a kutatás eddigi szakaszában való segítő részvételt! Terveink szerint 2019 őszén megtörténik a kontrollcsoportot képező telephelyek lakóinak bemeneti felmérése is, a mintát képező telephelyek kiválasztása jelenleg is folyamatban van. A bemeneti mérések eredményei várhatóan 2020 első félévében kerülnek összesítésre, az eredményeket összefoglaló tanulmány az FSZK honlapján válik majd elérhetővé minden érdeklődő számára. A kutatás második adatfelvételi hullámára a kiváltással érintett telephelyek lakóinak kiköltözését követőn kerülhet sor.

További információk a projektről