Országos Autizmus Kutatás

A Fogyatékos Személyek esélyegyenlőségéért Közalapítvány is finanszírozta az Országos Autizmus Kutatást (OAK), ami 2008 szeptembere és 2009 májusa között zajlott. A támogatás forrását a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. évi fejezeti forrása biztosította (szerződésszám: 2316-1/2008-025FOFŐ). A Jelenkutató Intézet és Alapítvány (JKLJELAL) az Autisták Országos Szövetségével (AOSZ) együttműködésben az autista személlyel élő családok helyzetét vizsgáló szociológiai adatfelvételek lebonyolítását végezte. A komplex szociológiai vizsgálatban három módszerrel: kérdőíves, interjús és fókuszcsoportos felméréssel vizsgálták az autizmussal élő személyek és családjaik helyzetét.
Kutatási jelentés