Saját élményű tapasztalatmegosztással segíti a TÁRS projekt a lakók sikeres felkészülését

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A TÁRS projekt Intézménytámogatási munkacsoportján belül a Lakók Támogatása Csoport végzi a lakókra irányuló közvetlen terepmunkát a kiváltást megvalósító intézményekben. A csoport közvetlenül a lakók számára nyújt támogatást befogadható, gyakorlati tudás-élmény átadással, az érintettek szükségleteihez illeszkedő tapasztalati szakemberek közreműködésével.

2020 januárjában hetedik alkalommal tért vissza a Lakók Támogatása Csoport az SZGYF fenntartásában működő Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézményben tevékenykedő kiscsoport tagjaihoz, akik kezdeményező készségükkel, ötleteikkel folyamatosan inspirálják a TÁRS projekt kollégáit. A mostani látogatás apropója az volt, hogy várhatóan február végéig kiköltöznek az első lakók a támogatott lakhatásokba, ennek megfelelően a Lakók Támogatása Csoport az egyes TL házak kisközösségeivel beszélgetett az előttük álló változásokról.

A zalaapáti intézmény lakóközösségében merült fel először, hogy szívesen találkoznának egy már TL-ben élő sorstársukkal, kérdéseket gyűjtöttek össze, saját témajavaslatokat hoztak a felkereső látogatások előtt. Náluk került sor az első önsegítő, hanghalló alkalom megtartására, melynek során a pszichoszociális érintettek, hanghallással élő kliensek sok gyakorlati ötletet kaptak megküzdési stratégiáik bővítéséhez. „Úgy érzem, sikerült pozitív fejlődést elérni náluk. Szerintem a hitelességemmel, mint sorstárs, hatottam rájuk, hogy a szinten tartás, fejlődés – akár a felépülés – lehetséges” – fogalmazott Gallai István, az Ébredések munkatársa, a TÁRS Projekt tapasztalati szakértője. Mindezen újítások a TÁRS Projekt tapasztalati szakembereinek közreműködése nélkül nem valósulhatott volna meg.

A képen (jobbra) a zalaapáti lakóközösség főszervezője látható a TÁRS projekt tapasztalati szakértőjének (balra) társaságában

A lakótámogatási tevékenység az elmúlt évben változó intenzitással, átlagosan havi 3-4 alkalommal valósult meg. Elmondható, hogy 1-2 kivételtől eltekintve, minden egyes felkereső látogatás tapasztalati szakértő részvételével zajlott. Egy-egy foglalkozás időkerete kb. egy-másfél óra, alkalmazkodva az adott kiscsoport igényeihez, teherbírásához. A tapasztalati szakértők a nagycsoportos tájékoztató elején mutatkoznak be, itt történik az első kapcsolatfelvétel.

A nagycsoportos tájékoztatót követően, 10-12 fős kiscsoportos formában zajlanak a foglalkozások, melynek során a tapasztalati szakértők társ-trénerként kapcsolódnak be. A Lakók Támogatása Csoport tagjainak vezetése mellett, személyes élettörténetük bemutatásán keresztül teszik átélhetővé, kézzelfoghatóvá a kiköltözés előtt álló lakók felkészülését az előttük álló változásokra, reflektálnak a lakók kérdéseire, részt vesznek a kiscsoport munkájában, valamint a visszajelző záró körben.

A pszichoszociális – depresszió vagy skizofrén diagnózissal rendelkező – érintettséggel bíró tapasztalati szakértőink személyes életútjukról, traumáikról, egyén megküzdési stratégiáikról beszélnek, melyek közvetve járulnak hozzá a lakók személyiségfejlesztéséhez, pl. hogyan kezeli a stresszt, mivel tartja szinten a mentálhigiénés jólétét, stb. A TL-ben élő, és/vagy értelmi fogyatékos kísérőink életvitelükről, mindennapjaikról tudnak olyan átfogó képet adni, mely tapasztalati tudásátadás egyedülálló és a lakók számára jól értelmezhető praktikus tudást kínál.

A fenti, saját élményű tanulás elvére építő módszer során a tapasztalati szakértők – a trénerek munkájával rokoníthatóan, – katalizáló szerepben dolgoznak. Feladatuk az érdeklődés felkeltése, a bizalom légkörének megteremtése, a személyes átélés segítése, a kiváltás aktuális témaköréhez igazodva, ahol a lakóké a főszerep. Az ő autonómiájuk, fokozódó magabiztosságuk, kommunikációs készségük fejlesztése a legfőbb fókusz.

A tapasztalatok szerint, a tréningen részt vevő lakók egyre inkább megtanulnak figyelni egymás visszajelzéseire a kiscsoportos munka során, képesek türelmesen kivárni és értelmezni, érdemben reagálni egymás mondanivalójára. Mindezen készségek elengedhetetlenül szükségesek a beilleszkedéshez, az együttélés sajátos, személyre szabott formáinak kialakításához.

A sokszereplős, sajátélményű, változatos módszereket alkalmazó foglalkozások felkeltik a lakók érdeklődését és garantálják, hogy a közös munkába tevékenyen bekapcsolódjanak. Ezért tartják a TÁRS projekt szakemberei indokoltnak és értékesnek a tapasztalati szakértők tevékenységét a lakótámogatási munkájuk során.

A téma iránt érdeklődők szíves figyelmébe ajánljuk a fogyatékos emberek önálló életét segítő MONTÁZS projekt új kiadványai közül a „Tapasztalati szakértők a gyakorlatban” című kiadványt, melyről az előző hírlevélben olvasható egy átfogó cikk.

További információk a projektről