Tájékoztató nap az Intézményi férőhely kiváltást támogató szakértői, tanácsadói bázis kialakításáról

2016. április 1-jével elindult a Társ Projekt – EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt, melynek célja a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai-módszertani hátterének biztosítása.

2016. június 22-én egy tájékoztató nap kerül megrendezésre azzal a céllal, hogy a korábbi projekt keretében létrehozott Mentorhálózat tagjainak bemutatásra kerüljön

  • a kiváltási folyamat alakulásáról az aktuális információk,
  • a kiváltási folyamatot támogató TÁRS projekt szakmai tartalma és
  • a szakmai támogató bázis feladatai és működése.

A szakmai támogató bázis célja az intézményi szintű kiváltás szakmai hátterének biztosítása, tanácsadói, szakértői támogatás a kiváltást megvalósító intézmények számára.

Az eseményre a korábbi, TÁMOP 5.4.5-11/01-2012-0001 számú „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” projekt mentorhálózatában, különböző tanácsadói és szakértői területről résztvevő szak-, és kulcsmentorok kaptak meghívást.

A program végén a jelenlévők kérdéseket tehetnek fel a projekt munkatársainak.

További információk a projektről