Tapasztalati szakértők segítik a lakók felkészülését az intézményi férőhelykiváltás során

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A TÁRS Projekt keretében működő Lakók Támogatása Csoport folyamatosan új partnerségi együttműködések kialakításán munkálkodik, hogy az intézményi férőhelykiváltás célcsoportjaihoz kapcsolódóan, a fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos, valamint szenvedélybeteg tapasztalati szakértők minél szélesebb körben teret, megszólalási és kapcsolódási lehetőségeket kapjanak a projektben. Ennek szellemében a csoport TÁRS Kiváltás Klubot tartott a kiváltás előtt álló rigópusztai intézményben.

A Lakók Támogatása Csoport 2018 elején alakult azzal a céllal, hogy a kiváltásban érintett intézményekben folyó érdekvédelmi munkát támogassa. A csoport közvetlenül a jelenleg nagy bentlakásos intézményben élő, Támogatott Lakhatásba (TL) való költözés előtt álló fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg lakók számára nyújt támogatást befogadható tapasztalati tudás, élmény átadásával, megosztásával. Az intézményekben megvalósuló „TÁRS Kiváltás Klubok” alkalmával az érintettek szükségleteihez illeszkedő, jelenleg már Támogatott Lakhatásban élő önkéntesek segítik a munkát. Ők, mint tapasztalati szakértők osztják meg ismereteiket, saját élményeiket az intézményben élő lakókkal, segítve, kézzelfoghatóvá téve a kiköltözés előtt álló társaik felkészülését az előttük álló változásokra. A Lakók Támogatása Csoport törekszik arra, hogy az érdekvédelmi támogató foglalkozás minden egyes kiköltözés előtt álló lakó számára értékes és hasznos fejlesztéseket, egyéni szükségletalapú segítséget adjon.

2018 novemberétől a lelkes önkéntesek mellett a TÁRS Projekt új tapasztalati szakértő kollégája kíséri a csoport munkáját. Az Ébredések Alapítványnál is aktívan tevékenykedő Gallai István bevonásával a pszichoszociális fogyatékossággal élők szempontjait a TÁRS Projekt hitelesen, érzékenyen, az érintettek személyes szükségleteire alapozva tudja képviselni. István első alkalommal december elején, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) fenntartásában működő Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Rigópusztai Otthonába kísérte el a Lakók Támogatása Csoport tagjait. Az intézmény 60 férőhelyen biztosítja szenvedélybeteg (alkoholbeteg) emberek ápoló- gondozó otthoni ellátását. A szenvedélybetegség mellett az értelmi fogyatékosság és a pszichoszociális érintettség is jelen van az ellátottak több mint felénél.

A csoportos foglalkozás során a telephelyvezető, a gondozó munkatársak, a szomszéd településeken épülő TL házak esetfelelősei, valamint a TÁRS Projekt helyi intézményi koordinátor kollégája is tevékenyen bekapcsolódott a kérdésfeltevések sorába, a közös gondolkodásba. A tapasztalati szakértő beszélt az Ébredések Alapítványnál működő önsegítő csoportok munkájáról, felépüléséről, a tapasztalati szakértővé válásának útjáról. A szenvedélybeteg lakók érdeklődését rendkívüli módon felkeltette a sok személyes megnyilvánulás. Többek között az foglalkoztatta a résztvevőket, hogy mi segítette Istvánt abban, hogy egyik napról a másikra letegye az alkoholt. „A családom és saját magam” – hangzott a válasz.

A kiscsoportos munka előrehaladásával egyre többen megnyíltak, meséltek életükről, problémáikról és arról, milyen okok vezettek a bentlakásos intézménybe kerüléshez. Kötetlen, bizalmas hangvételű beszélgetés alakult ki a résztvevők között. „Beszélgessetek, osszátok meg egymással problémáitokat, traumáitokat és fejezzétek ki az érzéseiket. A felépülés egy fejlődési folyamat. Ezek nekem sokat segítettek annak idején. Az életet lehet káros szenvedélyek nélkül is szenvedéllyel élni” – zárta a találkozót a tapasztalati szakértő.

A Lakók Támogatása Csoport tagjai azt vallják, hogy a csoportos leülések sokat lendítenek az alkoholbetegségekkel küzdő ellátottak közérzetén, az érintettek egyéni terveinek megfogalmazásában. A Támogatott Lakhatás, mint új szolgáltatási forma a lakóktól is más jellegű, a belső erőforrásokra támaszkodó, pozitív, felépüléselvű gondolkodásmódot kíván. Az önsegítés, a kisközösségi élménymegosztás rendkívül fontos a kiváltási folyamat során. A cél ugyanis, hogy az érintettek minél jobban a saját kezükbe tudják venni az életüket, a számukra leginkább megfelelő, egyéni támogatási szükségleteikhez illeszkedő szakemberi támogatás mellett.

A rigópusztai intézményben korábban is történtek lépések önsegítő csoportok tevékenységének megismertetésére (pl. Anonim Alkoholisták), illetve rehabilitációs szemléletű módszerek bevezetésére, melyek sikerre vitele mindenkitől nagy elköteleződést kíván. Éppen ezért a Lakók Támogatása Csoport tagjai örömmel fogadták a visszajelzését, miszerint a „TÁRS Kiváltás Klubban” résztvevők maguk fejezték ki érdeklődésüket, igényüket a tapasztalati szakértő bevonásának folytatására.

További információk a projektről