Társadalmi attitűdök mérése a kiváltással érintett célcsoportok vonatkozásában

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektjének keretében működő Kutatási munkacsoport több fontos kutatást is végez, melyek közül a kiváltással érintett célcsoportokkal szembeni társadalmi attitűdök mérése kiemelt jelentőségű terület. A kutatás  néhány eredménye egy infografikában került összefoglalásra, mely szemléletesen mutatja be a fogyatékkal élő emberekkel szembeni társadalmi elfogadást és a számukra biztosított jogokat.

A társadalom viszonyulása az érintett értelmi fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos, illetve szenvedélybeteg célcsoportok tagjaihoz döntő jelentőségű egy olyan rendszerszintű változás sikerességének szempontjából, mint amilyen a kiváltás folyamata. A TÁRS projekt három hullámban lekérdezett kérdőíves kutatása a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Omnibusz adatfelvételéhez csatlakozva zajlott 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban, minden alkalommal 1000 fős reprezentatív mintán. Az adatfelvételek fókuszában elsősorban a társadalmi elfogadás mértéke és a célcsoportok számára biztosított jogok társadalmi támogatottságának vizsgálata állt.

A most elkészült, legfontosabb eredményeket bemutató infografika a 2019-es adatokon alapul. Szembetűnő, hogy míg az életkor kevésbé, addig az iskolai végzettség annál inkább pozitív irányba befolyásolja a célcsoportok tagjai számára biztosítandó jogok (például: házassághoz való jog, gyermekneveléshez való jog, nyílt munkaerőpiacon való foglalkoztatáshoz való jog) számát, tehát minél magasabb a megkérdezett egyén iskolai végzettsége, annál több jogot biztosítana a fogyatékkal élőnek. A kutatási eredmények alapján azt is láthatjuk, hogy a megkérdezettek összességében magasabb társadalmi elfogadással vannak és több jogot biztosítanának az értelmi és/vagy autista, illetve az érzékszervi és/vagy mozgásszervi fogyatékos személyek számára, mint a szenvedélybeteg és pszichoszociális fogyatékos személyek számára.

A felvillantott adatokon túl az online, alábbi linken elérhető infografika még több izgalmas eredményt mutat be:

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/01/Tarsadalmi-attitud-meres-2019.pdf

A kutatás során nyert adatok és az azokból készült infografika jól használható egyrészről a döntéshozók és szakpolitikáért felelős szervek számára, másrészről kifejezetten hasznosak lehetnek a kiváltás folyamatát aktuálisan megvalósító, vagy megvalósítást tervező intézmények számára a szűkebb és tágabb helyi érintett lakosság informálása szempontjából.

A közeljövőben várhatóan megjelenik az adatfelvétel részletesebb eredményeit, elemzéseit bemutató publikációs anyag, mely az NFSZK Nonprofit Kft. honlapján is elérhető lesz az érdeklődők számára.

További információk a projektről