Intézményi férőhely kiváltás témájával foglalkozó kiadványok

San Martín Skála – Életminőségmérő eszköz súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek felméréséhez

A TÁRS projekt, az SHF modellprogram keretében, többek között célul tűzte ki az SHF személyek életminőség mérését a kiváltásban résztvevő intézményekben. Ehhez a nemzetközileg elismert spanyol Escala San Martín életminőség mérő eszközt hívta segítségül, amelyet Miguel Ángel Verdugo és munkatársai készítettek el és publikáltak 2014-ben. Annak érdekében, hogy az eszköz Magyarországon is használható és más…

kiadvány, 24 oldal, magyar
2020

Részletek

San Martín Skála – Életminőségmérő eszköz súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek felméréséhez – Kézikönyv

A TÁRS projekt, az SHF modellprogram keretében, többek között célul tűzte ki az SHF személyek életminőség mérését a kiváltásban résztvevő intézményekben. Ehhez a nemzetközileg elismert spanyol Escala San Martín életminőség mérő eszközt hívta segítségül, amelyet Miguel Ángel Verdugo és munkatársai készítettek el és publikáltak 2014-ben. Annak érdekében, hogy az eszköz Magyarországon is használható és más…

kiadvány, 76 oldal, magyar
2020

Részletek

Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási komponensének költségvetés-tervezéséhez

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette az intézményben, illetve támogatott lakhatásban élők foglalkoztatását és foglalkozási rehabilitációját segítő kiadványsorozatának legújabb elemét Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási komponensének költségvetés-tervezéséhez címmel. A füzet célja, hogy a kiváltás során az egyéni és intézményi szinten megvalósuló foglalkozási rehabilitáció feladataihoz, valamint a foglalkoztatás fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek lehetséges költségelemeire felhívja…

kiadvány, 36 oldal, magyar
2017

Részletek

Szakmai ajánlás az intézményi foglalkoztatási munkacsoportok felállításához

Az intézményi foglalkoztatás és foglalkozási rehabilitáció szemléletének, módszer- és eszközrendszerének, valamint külső kapcsolatrendszerének megújításában az egyik kulcsszerepet az Intézményi Foglalkoztatási Munkacsoport játszhatja. Ez a szakmai kiadvány arra törekszik, hogy segítséget nyújtson az intézmények és fenntartóik számára az Intézményi Foglalkoztatási Munkacsoport helyi, működtethető modelljének kialakításában.

kiadvány, 13 oldal, magyar
2018.

Részletek

Támogatott lakhatási szolgáltatások: Áttekintés az intézményi férőhelykiváltás során létrejött támogatott lakhatási szolgáltatások működésének első tapasztalatairól

Tanulmányunk elsődleges célja, hogy segítsük az intézményi férőhely kiváltás első körében résztvevő (TIOP 3.4.1.”A”-11/1 pályázat) intézmények kiköltözést követő tapasztalatainak beépülését a kiváltás magyarországi folyamataiba. Kutatásunk során azonosítottuk mindazokat a kulcsterületeket, amelyekkel véleményünk szerint „foglalkozni kell”, annak érdekében, hogy a lakói életminőséget valóban javító és a dolgozói minőségi munkavégzést támogató lakhatási forma jöjjön létre támogatott lakhatás…

tanulmány, 46 oldal, magyar
2017

Részletek

TÁRS projekt Megvalósíthatósági tanulmány

A Megvalósíthatósági Tanulmány a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15 azonosító számú TÁRS projekt 2017. márciusban frissített projekttervét tartalmazza, amely a megvalósítás időszakában, a projektet kísérő szakmai kondíciók mentén, és azokhoz alkalmazkodva módosul.

tanulmány, 229 oldal, magyar
2017

Részletek

TÁRS tájékoztató kiadvány

A rövid, közérthető kiadványban szó esik arról, hogy miért van szükség a szociális intézményi férőhelykiváltásra, mi a Támogatott Lakhatás, hogyan valósul meg hazánkban a kiváltási folyamat és ezt a folyamatot hogyan, milyen tevékenységek révén segíti az FSZK. A kiadvány célja, hogy a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat tagjait, ezen belül is kifejezetten a kiváltást…

kiadvány, 9 oldal, magyar
2017

Részletek

Válságkommunikációs terv

Jelen válságkommunikációs terv a TÁRS Projekthez kapcsolódóan készült el, így az általános szakmai irányelvek és tapasztalatok mellett figyelembe veszi annak céljait, elemeit és azok mentén épül fel. Fő feladata a kiváltási folyamatban résztvevő intézmények vezetői számára a potenciális konfliktushelyzetek megelőzésére illetve a kialakult konfliktushelyzetek kezelésére alkalmas dokumentum biztosítása. Jelen dokumentum tehát válság-előrejelzési és válságkezelési módszertani…

kiadvány, 70 oldal, magyar
2017

Részletek