Intézményi férőhely kiváltás témájával foglalkozó kiadványok

Kiváltás koncepció 2015

Fejlesztési alapvetések a fogyatékos személyek szociális intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásához, 2015-2020 Szerkesztők: Bódy Éva, Cserti-Szauer Csilla, Dávid Andrea, Fehér Ildikó, dr. Juhász Péter, dr. Sziklai István

koncepció, 35 oldal, magyar
2015

Részletek

Kiváltás koncepció javaslat (2015.06)

Fejlesztési koncepció-javaslat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásának elősegítéséről a 2015-2020. időszak tervezéséhez A koncepció javaslat kiindulási alapja az elmúlt időszak kiváltási tapasztalatainak többszintű értékelése volt a rendelkezésre álló kutatási jelentések által. Jelen dokumentumban az alábbi területeken teszünk javaslatot komplex intézkedések megtételére. Szerkesztők: Bódy Éva, Cserti-Szauer Csilla,…

koncepció tervezet, 119 oldal, magyar
2015

Részletek

Kommunikációs Módszertani Segédanyag

A Kommunikációs Módszertani Segédanyag az intézményi férőhely kiváltási folyamatban résztvevő intézmények számára készült annak érdekében, hogy segítséget nyújtson mind a projekthez kapcsolódó Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (ún. kötelező kommunikáció), mind a projekthez kapcsolódó, nem kötelezően előírt kommunikációs feladatok megvalósításában. A dokumentum a TÁRS Projekt szakmai támogatási rendszerén belül a kommunikációs területet övező és támogató további szakmai…

kiadvány, 45 oldal, magyar
2017

Részletek

Közfoglalkoztatás

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette újabb tájékoztató füzetét Közfoglalkoztatás címmel, mely röviden összefoglalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos tudnivalókat, illetve azokat a lehetőségeket, amelyek az intézmények számára ebben a foglalkoztatási formában rejlenek. A kiadványsorozat a jövőben tovább folytatódik az Akkreditált foglalkoztatás, valamint Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási komponensének költségvetés-tervezéséhez című füzetetekkel. Ezek, a már…

kiadvány, 17 oldal, magyar
2017

Részletek

Mentorálás első szakaszáról kérdőíves felmérés

Mentorhálózat a szociális intézményi férőhely-kiváltásban A feldolgozott kérdőívek témája a 2013. július – 2014. január közötti időszak mentori tevékenységével kapcsolatos partneri és mentori tapasztalatok megismerése. Azt vizsgáltuk, hogyan gondolkodnak a mentorálás megvalósításáról, miként vélekednek annak eredményességéről és nehézségeiről az intézményi férőhely-kiváltás megvalósítói és a mentorok.

63 oldal, magyar
2014

Részletek

Mentorhálózat a szociális intézményi férőhely-kiváltásban – Kérdőíves felmérés a mentorálás második szakaszáról

A mentorhálózat első szakaszának elemzése (Fodor, 2015) után jelen tanulmányban a mentorálás második szakaszát tekintjük át egy kérdőíves vizsgálat eredményeinek tükrében. A mentorhálózat tevékenységének lezárulta után az FSZK online anonim kérdőívek útján tárta fel a részt vevő mentorok és az intézményi partnerek projekt menedzsmentjének véleményét és javaslatait. Konkrétan, hogy mennyire voltak elégedettek a mentorszolgáltatással, hogyan…

tanulmány, 75 oldal, magyar
2016

Részletek

Mi az a kiváltás? Ismerkedés a közösségi befogadással

A kiadvány kifejezetten a kiváltási folyamatban érintett, nagyintézményekben élő fogyatékos személyeknek szól. A könnyen érthető kommunikációval készült füzet elsődleges célja, hogy az intézményekben dolgozó szakembereket segítse a lakók Támogatott Lakhatásba költözésre, illetve a közösségi életvitelre való felkészítése során. Különösen azon fogyatékos személyeknek nyújthat számottevő segítséget, akik számára a könnyen érthető megfogalmazás szükséges. A füzet három…

kiadvány, 17 oldal, magyar
2019

Részletek

Módszertani kézikönyv a mentorszolgáltatáshoz

Mentorhálózat a szociális intézményi férőhely-kiváltásban Jelen tanulmány „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt1 intézményi férőhely kiváltást (továbbiakban kiváltás) támogató mentorszolgáltatási komponens tapasztalatait foglalja össze. A mentorok a kiváltást célzó pályázat megvalósításának kezdeti szakaszát támogatták az áttekintett 2013. július – 2014. január közötti időszakban. A kiváltás közvetlen célcsoportjába azok a fogyatékos,…

209 oldal, magyar
2014

Részletek

Rehabilitációs környezettervező szakmérnök tanácsadók által összeállított TL- tervezési szempontsor

A TÁRS projekt által nyújtott rehabilitációs szakmérnöki támogatás első lépéseként a projekt rehabilitációs szakmérnök munkatársai elkészítették azt a szempontrendszert, amely a kiváltási folyamat során épülő TL házak tervezéséhez, kivitelezéséhez ad konkrét, gyakorlati útmutatást az intézményi férőhely kiváltásban érintett pályázóknak. A szempontrendszer tisztázza a fogalmakat, rögzíti a kereteket, a megvalósítandó elemeket és javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg,…

kiadvány, 20 oldal, magyar
2017

Részletek