Intézményi férőhely kiváltás témájával foglalkozó kiadványok

JÓ GYAKORLAT – ESŐEMBEREKÉRT EGYESÜLET – TATA

Az FSZK Nonrpofit Kft. TÁRS Projektje által nyújtott szakmai-módszertani támogatás egyik kiemelkedően fontos része a tudásmegosztás. Ennek egyik ága – az elsősorban – hazai követésre méltó példák, jól működő megoldások és gyakorlatok feltérképezése. A Foglalkoztatási Munkacsoport interjúkat készített néhány fejlesztő foglalkoztatást működtető szervezettel. A foglalkoztatásra fókuszáló beszélgetésekből készített szakmai anyagok folyamatosan bővülő tárháza „Jó gyakorlat” sorozatcímmel, elérhető…

kiadvány, 12 oldal, magyar
2018.

Részletek

JÓ GYAKORLAT – IRMÁK – ALBERTIRSA

Az FSZK Nonrpofit Kft. TÁRS Projektje által nyújtott szakmai-módszertani támogatás egyik kiemelkedően fontos része a tudásmegosztás. Ennek egyik ága – az elsősorban – hazai követésre méltó példák, jól működő megoldások és gyakorlatok feltérképezése. A projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja és a Rehabilitációs Programiroda munkatársai kezdetben a fejlesztő foglalkoztatás területéről gyűjtöttek jó gyakorlatokat, később olyan szervezetekhez is ellátogattak,…

kiadvány, 12 oldal, magyar
2018.

Részletek

JÓ GYAKORLAT – ÖSSZEFOGÁS AZ EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT KFT. – CSÖMÖR

Az FSZK Nonrpofit Kft. TÁRS Projektje által nyújtott szakmai-módszertani támogatás egyik kiemelkedően fontos része a tudásmegosztás. Ennek egyik ága – az elsősorban – hazai követésre méltó példák, jól működő megoldások és gyakorlatok feltérképezése. A projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja és a Rehabilitációs Programiroda munkatársai kezdetben a fejlesztő foglalkoztatás területéről gyűjtöttek jó gyakorlatokat, később olyan szervezetekhez is ellátogattak,…

kiadvány, 10 oldal, magyar
2018.

Részletek

Jogi inkonzisztencia vizsgálat I. szaktanulmány

Jelen szaktanulmány a szociális intézményi férőhelykiváltás szakmai-módszertani hátterének biztosítását célzó  „TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016- 00001)” projekt keretében megvalósuló Jogi inkonzisztencia vizsgálat első részeként jelenik meg, mely kutatási tevékenységet megvalósító partner a Kézenfogva Alapítvány. A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a férőhelykiváltás eredményeként, illetve az attól függetlenül létrejött és…

kiadvány, 63 oldal, magyar
2018

Részletek

Kiváltás koncepció 2015

Fejlesztési alapvetések a fogyatékos személyek szociális intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásához, 2015-2020 Szerkesztők: Bódy Éva, Cserti-Szauer Csilla, Dávid Andrea, Fehér Ildikó, dr. Juhász Péter, dr. Sziklai István

koncepció, 35 oldal, magyar
2015

Részletek

Kiváltás koncepció javaslat (2015.06)

Fejlesztési koncepció-javaslat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásának elősegítéséről a 2015-2020. időszak tervezéséhez A koncepció javaslat kiindulási alapja az elmúlt időszak kiváltási tapasztalatainak többszintű értékelése volt a rendelkezésre álló kutatási jelentések által. Jelen dokumentumban az alábbi területeken teszünk javaslatot komplex intézkedések megtételére. Szerkesztők: Bódy Éva, Cserti-Szauer Csilla,…

koncepció tervezet, 119 oldal, magyar
2015

Részletek

Kommunikációs Módszertani Segédanyag

A Kommunikációs Módszertani Segédanyag az intézményi férőhely kiváltási folyamatban résztvevő intézmények számára készült annak érdekében, hogy segítséget nyújtson mind a projekthez kapcsolódó Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (ún. kötelező kommunikáció), mind a projekthez kapcsolódó, nem kötelezően előírt kommunikációs feladatok megvalósításában. A dokumentum a TÁRS Projekt szakmai támogatási rendszerén belül a kommunikációs területet övező és támogató további szakmai…

kiadvány, 45 oldal, magyar
2017

Részletek

Közfoglalkoztatás

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette újabb tájékoztató füzetét Közfoglalkoztatás címmel, mely röviden összefoglalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos tudnivalókat, illetve azokat a lehetőségeket, amelyek az intézmények számára ebben a foglalkoztatási formában rejlenek. A kiadványsorozat a jövőben tovább folytatódik az Akkreditált foglalkoztatás, valamint Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási komponensének költségvetés-tervezéséhez című füzetetekkel. Ezek, a már…

kiadvány, 20 oldal, magyar
2021

Részletek

Mentorálás első szakaszáról kérdőíves felmérés

Mentorhálózat a szociális intézményi férőhely-kiváltásban A feldolgozott kérdőívek témája a 2013. július – 2014. január közötti időszak mentori tevékenységével kapcsolatos partneri és mentori tapasztalatok megismerése. Azt vizsgáltuk, hogyan gondolkodnak a mentorálás megvalósításáról, miként vélekednek annak eredményességéről és nehézségeiről az intézményi férőhely-kiváltás megvalósítói és a mentorok.

63 oldal, magyar
2014

Részletek