Intézményi férőhely kiváltás témájával foglalkozó kiadványok

Közfoglalkoztatás

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette újabb tájékoztató füzetét Közfoglalkoztatás címmel, mely röviden összefoglalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos tudnivalókat, illetve azokat a lehetőségeket, amelyek az intézmények számára ebben a foglalkoztatási formában rejlenek. A kiadványsorozat a jövőben tovább folytatódik az Akkreditált foglalkoztatás, valamint Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási komponensének költségvetés-tervezéséhez című füzetetekkel. Ezek, a már…

kiadvány, 17 oldal, magyar
2017

Részletek

Mentorálás első szakaszáról kérdőíves felmérés

Mentorhálózat a szociális intézményi férőhely-kiváltásban A feldolgozott kérdőívek témája a 2013. július – 2014. január közötti időszak mentori tevékenységével kapcsolatos partneri és mentori tapasztalatok megismerése. Azt vizsgáltuk, hogyan gondolkodnak a mentorálás megvalósításáról, miként vélekednek annak eredményességéről és nehézségeiről az intézményi férőhely-kiváltás megvalósítói és a mentorok.

63 oldal, magyar
2014

Részletek

Mentorhálózat a szociális intézményi férőhely-kiváltásban – Kérdőíves felmérés a mentorálás második szakaszáról

A mentorhálózat első szakaszának elemzése (Fodor, 2015) után jelen tanulmányban a mentorálás második szakaszát tekintjük át egy kérdőíves vizsgálat eredményeinek tükrében. A mentorhálózat tevékenységének lezárulta után az FSZK online anonim kérdőívek útján tárta fel a részt vevő mentorok és az intézményi partnerek projekt menedzsmentjének véleményét és javaslatait. Konkrétan, hogy mennyire voltak elégedettek a mentorszolgáltatással, hogyan…

tanulmány, 75 oldal, magyar
2016

Részletek

Mi az a kiváltás? Ismerkedés a közösségi befogadással

A kiadvány kifejezetten a kiváltási folyamatban érintett, nagyintézményekben élő fogyatékos személyeknek szól. A könnyen érthető kommunikációval készült füzet elsődleges célja, hogy az intézményekben dolgozó szakembereket segítse a lakók Támogatott Lakhatásba költözésre, illetve a közösségi életvitelre való felkészítése során. Különösen azon fogyatékos személyeknek nyújthat számottevő segítséget, akik számára a könnyen érthető megfogalmazás szükséges. A füzet három…

kiadvány, 17 oldal, magyar
2019

Részletek

Módszertani kézikönyv a mentorszolgáltatáshoz

Mentorhálózat a szociális intézményi férőhely-kiváltásban Jelen tanulmány „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt1 intézményi férőhely kiváltást (továbbiakban kiváltás) támogató mentorszolgáltatási komponens tapasztalatait foglalja össze. A mentorok a kiváltást célzó pályázat megvalósításának kezdeti szakaszát támogatták az áttekintett 2013. július – 2014. január közötti időszakban. A kiváltás közvetlen célcsoportjába azok a fogyatékos,…

209 oldal, magyar
2014

Részletek

Rehabilitációs környezettervező szakmérnök tanácsadók által összeállított TL- tervezési szempontsor

A TÁRS projekt által nyújtott rehabilitációs szakmérnöki támogatás első lépéseként a projekt rehabilitációs szakmérnök munkatársai elkészítették azt a szempontrendszert, amely a kiváltási folyamat során épülő TL házak tervezéséhez, kivitelezéséhez ad konkrét, gyakorlati útmutatást az intézményi férőhely kiváltásban érintett pályázóknak. A szempontrendszer tisztázza a fogalmakat, rögzíti a kereteket, a megvalósítandó elemeket és javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg,…

kiadvány, 20 oldal, magyar
2017

Részletek

Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási komponensének költségvetés-tervezéséhez

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja elkészítette az intézményben, illetve támogatott lakhatásban élők foglalkoztatását és foglalkozási rehabilitációját segítő kiadványsorozatának legújabb elemét Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási komponensének költségvetés-tervezéséhez címmel. A füzet célja, hogy a kiváltás során az egyéni és intézményi szinten megvalósuló foglalkozási rehabilitáció feladataihoz, valamint a foglalkoztatás fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek lehetséges költségelemeire felhívja…

kiadvány, 36 oldal, magyar
2017

Részletek

Szakmai ajánlás az intézményi foglalkoztatási munkacsoportok felállításához

Az intézményi foglalkoztatás és foglalkozási rehabilitáció szemléletének, módszer- és eszközrendszerének, valamint külső kapcsolatrendszerének megújításában az egyik kulcsszerepet az Intézményi Foglalkoztatási Munkacsoport játszhatja. Ez a szakmai kiadvány arra törekszik, hogy segítséget nyújtson az intézmények és fenntartóik számára az Intézményi Foglalkoztatási Munkacsoport helyi, működtethető modelljének kialakításában.

kiadvány, 13 oldal, magyar
2018.

Részletek

Támogatott lakhatási szolgáltatások: Áttekintés az intézményi férőhelykiváltás során létrejött támogatott lakhatási szolgáltatások működésének első tapasztalatairól

Tanulmányunk elsődleges célja, hogy segítsük az intézményi férőhely kiváltás első körében résztvevő (TIOP 3.4.1.”A”-11/1 pályázat) intézmények kiköltözést követő tapasztalatainak beépülését a kiváltás magyarországi folyamataiba. Kutatásunk során azonosítottuk mindazokat a kulcsterületeket, amelyekkel véleményünk szerint „foglalkozni kell”, annak érdekében, hogy a lakói életminőséget valóban javító és a dolgozói minőségi munkavégzést támogató lakhatási forma jöjjön létre támogatott lakhatás…

tanulmány, 46 oldal, magyar
2017

Részletek