A SZABADSÁG GYÓGYÍT

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 20202017. április 11-én került megrendezésre a XIX. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia az Ébredések Alapítvány szervezésében, amelyen a korábbi évekhez hasonlóan a TÁRS projekt munkatársai is részt vettek. A szakterület egyik legjelentősebb évente megrendezésre kerülő konferenciája A SZABADSÁG GYÓGYÍT címet kapta, melynek egyik fő fókuszterülete az önálló/támogatott életvitel és a támogatott lakhatás volt. Az egész napos programsorozat folyamán számos előadás hangzott el a projektünkhöz szorosan kapcsolódó intézményi férőhelykiváltás témában. A konferencia elején átadásra kerültek a 2016. évi ANTISTIGMA díjak.

A délelőtti plenáris előadások sorát FSZK TÁRS projekt projektmenedzsere, Szentkatolnay Miklós kezdte, aki röviden bemutatta a magyarországi intézményi férőhely kiváltás folyamatát, a 2010 -2015 időszakban zajlott kiváltás eredményeit, illetve a 2016-2021 időszakban tervezett férőhely kiváltási folyamat legfőbb sarokpontjait. Mondanivalójában a hangsúlyt a jelen kiváltási programban pályázó fogyatékos, pszichoszociális és szenvedélybeteg személyeket ellátó, illetve átalakuló ápoló-gondozó otthonok szakmai háttértámogatását biztosító TÁRS projekt (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”) bemutatására helyezte. A projekt a kiváltási program megtervezésétől a megvalósítás szakaszában és a fenntartás szakaszában is hathatós szakmai támogatást biztosít az átalakuló szervezetek számára. Főbb tevékenységek: felmérési és tervezési ismeretek, lakók és munkatársak/vezetők felkészítése, komplex támogatási szükségletfelmérés, támogatott lakhatás szolgáltatási protokoll és szolgáltatási gyűrű kiépítésének módszertana, minőségügyi rendszerleírás, szervezet átalakítási ismeretek átadása, érdekvédelem, érdekképviselet biztosítása.

Bódy Éva az EMMI főosztályvezető helyettese a támogatott lakhatás szolgáltatás lényegét, jogszabályi hátterének kialakításának szükségességét, az ide vezető utat ismertette az 1993. évi tv. és az 1/2000.SzCsM rendelet legutóbbi változásainak tükrében. Előadásának fő témája a közösségi alapú támogatott lakhatás szolgáltatás volt, melynek során kitért arra is, hogy a szolgáltatási gyűrű keretében nyújtott szolgáltatási elemek miként támogatják a felhasználókat felépülésükben.

Petke Zsolt a Nyírő Gyula Kórház OPAI osztályvezető főorvosa bemutatta azokat az önsegítő, közösségi alapú szolgáltatási gyűrű- lehetőségeket, melyek az addiktológiai problémákkal küzdő felhasználók számára rendelkezésre állnak hazánkban (pl. Anonim Alkoholista Klub). Előadásában társadalmi elfogadás fontosságát hangsúlyozta, hiszen a közösség, a közösségi szolgáltatások megtartó ereje nélkül elképzelhetetlen egy felépülési folyamat.

A délelőtti plenáris előadáson Serena Goljevsheck előadásában bemutatásra került a trieszti pszichiátriai rendszer bemutatása, amely érdekes tanulsággal szolgált az itthoni szakemberek számára. Mérey Dániel és Gallai István, tapasztalati szakértők által betekintést nyerhettünk munkájukba és tapasztalataikba, valamint Dr. Purebl György előadásában hangsúlyozta az ellátórendszer multidiszciplináris megközelítését, a team munka szerepét és kiemelte a mentális zavarok esetében a stressz kezelést és tanulásirányítást. Harangozó Judit a felépülés alapú közösségi pszichiátriáról beszélt, illetve arról, hogy az extrém viselkedést a társadalom nem tudja kezelni, félnek és idegenkednek tőle, miközben az extrém viselkedés ebben a felgyorsult világban egyre gyakoribbá válhat, amelyhez kérdés, hogy miként tudunk alkalmazkodni.

A délutáni programból két kerekasztalt emelnénk ki, az egyik az Erőszakmentes pszichiátria, míg a másik a Szabadulás a bentlakásos intézményekből? –Kitagolás címet viselte.

Az Erőszakmentes pszichiátria kerekasztal beszélgetés fő témája a pszichoszociális fogyatékossággal élők személyek ellátását járta körül, s azt a kérdést, hogy mi lenne az a 3 legfontosabb intézkedés, amely az erőszakmentes pszichiátria kialakításához szükséges. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala képviseletében megjelent Dr. Fliegauf Gergely kiemelten hangsúlyozta, hogy a fentiek megvalósulásához mindenképpen szükséges volna az ENSZ Egyezményt és annak jegyzőkönyvét (OPCAT), valamint az Isztambuli Egyezményt alapvetőnek tekinteni. (Utóbbit Magyarország még nem ratifikálta.) A résztvevők megegyeztek abban, hogy nagy léptékű változások várhatóan nem történnek, azonban fontos lépések megtételére minden bizonnyal sor kerül az erőszakmentes pszichiátria helyett a felépülés alapú, illetve fókuszú pszichiátria megteremtése érdekében. Ennek jegyében több elvárás is megfogalmazódott az ellátórendszerrel szemben, mint például, hogy szűnjön meg teljes egészében a kényszergyógykezelés, és csak önkéntes alapon történhessen a kórházi kezelés. A gondnok ne intézkedhessen a gondnokolt bevonása, beleegyezése nélkül a gyógykezelés felől. A kórházi osztályok ne hasonlítsanak a klasszikus pszichiátriai osztályokra, és rendelkezzenek megfelelő tárgyi feltételekkel. Az ott dolgozó orvosok, nővérek túlterheltségét fontos volna megszüntetni, attitűdváltásukat, képzésüket, megbecsülésüket elősegíteni. Közös álláspontként került megfogalmazásra, hogy az érintettek a hozzátartozók, tapasztalati szakértők bevonása elkerülhetetlen a felépülés érdekében, és erre az ellátórendszernek különböző programelemek támogatásán keresztül válaszokat kell adnia.

Szabadulás a bentlakásos intézményekből? –Kitagolás című kerekasztal az elmúlt időszak kiváltási tapasztalatait tekintette át az abban résztvevő szakemberek szemszögéből. Az elmúlt időszak kitagolásáról a résztvevők elmondták, hogy szerintük a szakemberek attitűdváltása megy nagyon nehezen, de tudomásul kell vennünk, hogy ez egy hosszú folyamat, és nem egyik napról a másikra fog bekövetkezni. Fontos lenne a következő kiváltási időszakban a munkatársak gyakorlati tapasztalatszerzése (például: jó gyakorlatok megtekintése egy már működő TL-ben), annak érdekében, hogy az intézményi dolgozók elhiggyék: működtethető a támogatott lakhatás.  Elhangzott, hogy sajnos a pályázati konstrukcióban nem volt mód ún. puffer helyeket létrehozni, azonban látják ennek az igényét, és keresik a forrásokat várólistás érintett személyek TL-be helyezéséhez. Bódy Éva (az EMMI munkatársa)  a TL-ek fenntartásával kapcsolatban elmondta, az elmúlt időszakban két új elemet vezettek be a szociális rendszerbe, amelyek már a szükséglet alapú finanszírozásra való áttérést fogják segíteni. Egyrészt, bevezették a komplex szükségletfelmérést -amely a TL-be kerülés feltétele-, amely méri a szükségleteket, és amely a szolgáltatási elemekre már javaslatot tesz, másrészt az idei év elején bevezetésre kerültek a szociális ágazatban a szolgáltatási elemek. A beszélgetés záró kérdéseként arról kérdezték a kerekasztal résztvevőit, hogy mivel lennének elégedettek 2021-ig. A megkérdezettek egy része már azzal elégedett lenne, ha az attitűdváltás megtörténne, másrészt, hogyha ez a nagy létszámú kiváltási folyamat sikeresen lezajlana. Bódy Éva elmondta, hogy akkor lenne elégedett, ha a TL-ek férőhelyszáma nemcsak a férőhelykiváltással bővülne tovább, hanem az alapellátást is többen igénybe tudnák venni. Szőke Zsolt (a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum) kiemelte, hogy akkor lenne elégedett, hogyha a támogatott lakhatások valóban csak a szükséges támogatásról szólnának. Szauer Csilla (az ELTE oktatója) azt szeretné, hogy az intézményekben élő majd 1000 gyerek ne intézményben, hanem nevelőszülőknél nevelkedne. Sziklai István (FSZK) azt szeretné, ha a gondozás helyett végre a támogatás, a fogyatékos személy állna a szakmai munka középpontjában.

A TÁRS projekt nevében is köszönjük a szervezést, s buzdítunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a jövő évi konferencián. A korábbi évek gyakorlata szerint az idei konferencia plenáris előadásai is elérhetőek lesznek az Ébredések Alapítvány honlapján.