Elindult a CroCoos projekt az iskolákban is

Az FSZK Nonprofit Kft. a Tempus Közalapítvány partnerségében valósítja meg a CroCoos”  („Cross-sectoral cooperation focused solutions for preventing early school leaving” – Szektorközi együttműködésre épülő megoldások a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében) megnevezésű projektet.

Ennek kapcsán a projekt keretében a nyár folyamán öt iskolában kezdték meg mentoraink a korai jelzőrendszer kifejlesztésére irányuló előkészítő munkát:

  • Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola
  • Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest
  • Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium
  • Paksi I. István Szakképző Iskola
  • Pogány Frigyes Szakközépiskola, Budapest

Minden iskolában két alkalommal végeztek helyszíni felkészítést, melynek során már az ott időközben megalakult teamekkel dolgoztak együtt. Műhelymunka keretében a tagok először alaposan megismerkedtek a projekt célkitűzéseivel, illetve felmérték a lemorzsolódással kapcsolatban az iskolában jelentkező problémák nagyságrendjét, és a pillanatnyi stratégiáról (ha volt ilyen) is képet alkottak.

Szeptembertől a projekt a diákok bevonásával érkezett újabb szakaszába. A munkát nagymértékben segíti az FSZK Nonprofit Kft. szakmai közreműködésével létrehozott, a korai jelzőrendszer iskolai bevezetését támogató Útmutató, valamint az Eszköztár, amely az iskolákban használható gyakorlati segédanyagok, jó gyakorlatok online gyűjteménye. A Tempus Közalapítvány fejlesztésében létrejött honlap már 80%-os készültségi fokon áll.

Jelenleg a havi mentorálás zajlik az iskolákban, és előkészület alatt áll két novemberi rendezvényünk: a hónap elején Belgrádban tartandó nemzetközi mentortalálkozó, valamint a hónap végén az intézményünkben megrendezésre kerülő, iskolák egymástól tanulási (PLA) műhelye.

További információk a CroCoos - Előzzük meg a lemorzsolódást! projektről