Költséghatékonyság és jogi inkonzisztenciák vizsgálata

Módszertan a támogatott lakhatás fenntarthatósági és költséghatékonysági elemzésnek az elvégzéséhez

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A TÁRS projekt keretében került meghirdetésre „az intézményi férőhely kiváltási folyamat nyomon követő értékelése, kutatás, mérés-értékelés, hatékonyság- és hatásvizsgálat” elnevezésű közbeszerzés, amelynek kutatási témaköreiben szerepel a támogatott lakhatás Fenntarthatósági (költség-hatékonysági) elemzése, mely kutatási elemet a Kézenfogva Alapítvány valósítja meg.

Jelen tanulmány a módszertan kidolgozására vonatkozik, amely keretet ad és megalapozza a fenntarthatósági és költség-hatékonyság elemzés elvégzését. A tanulmány egy vizsgálatsorozat első láncszeme, amely felvázolja azt a módszertant, amit a következő feladatok elvégzésekor alkalmazni kíván, vagyis azt az alapot, keretet fekteti le, amelyre a fenntarthatóságra vonatkozó konkrét számszaki elemzések, illetve zárásként a javaslatok épülhetnek.

A tanulmány az FSZK megbízásából az a TÁRS projekt – EFOP 1.9.1 projekt keretében készült, a Kézenfogva Alapítvány megbízásából Kőnig Éva és Kovács Ibolya készítette.

A tanulmány az alábbi linken érhető el:

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/04/Fenntarthatósági_és_költség-hatékonyság_elemzés_módszertan.pdf


Elkészült a kiváltási folyamat jogi inkonzisztenciáinak vizsgálatára vonatkozó szaktanulmány első része

Megjelent a TÁRS Projekt – EFOP 1.9.1 keretében készülő, a kiváltási folyamathoz kapcsolódó jogi inkonzisztenciák vizsgálatára vonatkozó szaktanulmány első része.  A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a kiváltás eredményeként, illetve az attól függetlenül működő Támogatott Lakhatások számára milyen jogszabályi rendelkezések okoznak nehézségeket a nyilvántartásba vétel és a működtetés során, és javaslattétel a feltárt jogszabályi inkonzisztenciák kezelésére, a nehézségek csökkentésére.

A Kutatási munkacsoport gondozásában, a KézenFogva Alapítvány közreműködésével elkészült szaktanulmány további célja annak tisztázása, hol találhatóak azok a pontok a szabályozásban melyek módosításával esetleg lehetőség nyílna a később kialakuló TL-ek működésének gördülékenyebbé tételére. Ahogy a vezetői összefoglaló is fogalmaz: „A tanulmány fókuszában nem a nemzetközi egyezménynek, jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata áll elsősorban, hanem a feltárt diszfunkciók talaján a hazai szabályozási környezetben fellelhető inkonzisztenciák elemzése és értékelése.”

A tanulmány olyan problémaköröket és kulcskérdéseket tárgyal, mint például:

  • a TL-be költöző kiskorúak helyzete;
  • a TL-ben elhelyezett súlyosan halmozottan fogyatékos (SHF) lakók helyzete, ellátása;
  • személyi feltételek teljesítése, képesítési előírások, bérek, bérpótlékok kérdése a TL-ben
  • a TL szolgáltatási elemei, a szolgáltatások tartalma, a szolgáltatásnyújtás formái.

Az elkészült összefoglaló anyag alapját a jelenleg – a férőhelykiváltás eredményeként, illetve az attól függetlenül létrejött – Támogatott Lakhatást működtető szolgáltatókkal, illetve a TL működése során bármilyen formában érintett szakhatóságokkal készült interjúk adták.

Jogi inkonzisztenciák vizsgálata – I. szaktanulmány letölthető innen.