Elindult a jelentkezés az IFKT tematikus tájékoztató napokra

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Májusban az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervhez (IFKT) kapcsolódóan tematikus tájékoztató napokat tart az FSZK. Ennek keretében az intézmények kiváltás-tervezésben közreműködő szakemberei megismerhetik az IFKT módszertani útmutatót, amely támogatást nyújt a kiváltási pályázatok Szakmai Tervének összeállításához.

A felkészítésen a lakók, munkatársak, szolgáltatási környezet és ingatlanok, valamint az intézmény kommunikációjának felméréséhez, a kiváltás költségtervéhez és a fenntarthatósági számításokhoz, továbbá a felmérések eredményeire épülő intézményi férőhely kiváltási terv elkészítéséhez kapnak szakmai támogatást a résztvevők.

Fontos, hogy az intézmény különböző szakmai csoportokba tartozó munkatársaiból kialakuljon egy olyan belső szakmai team, amely kompetens és elkötelezett a férőhely kiváltási folyamat mellett, korszerű szemléleti alapokkal és megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik. A TÁRS projekt által biztosított előző felkészítések tapasztalatai igazolják, hogy annál teljeskörűbb lesz az előkészítő munka, és annál megalapozottabb lesz a Szakmai Terv, minél több tématerületből felkészülnek a kiváltást tervező intézmények munkatársai.

A tájékoztató napokon résztvevő intézmények számára az FSZK Nyilatkozatot állít ki (EFOP – 2.2.5-17 és VEKOP – 6.3.2-17 pályázat 10. melléklet), és megköti velük az előkészítési szakaszra vonatkozó együttműködési megállapodást (EFOP – 2.2.2 és VEKOP – 6.3.2-17 pályázat 9. melléklet), melyeket kötelező mellékletként csatolni szükséges a benyújtandó pályázathoz.

A részvételi lehetőséget elsősorban azon intézmények számára nyitjuk meg, akik az EFOP–2.2.5-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig, illetve a VEKOP-6.3.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan támogatási kérelmük benyújtását 2017. augusztus 31-ei értékelési szakasszal bezárólag tervezik. Ezzel együtt az FSZK minden jelentkezési szándékot befogad, majd a szabad férőhelyek számától függően biztosít lehetőséget a felkészítésen való részvételre a további érdeklők számára.

A módszertani anyag kidolgozója és a felkészítésben közreműködő szerződéses partnerünk a közösségi lakhatási formák iránt régóta elkötelezett KézenFogva Alapítvány.

A május 9-étől induló IFKT tematikus tájékoztató napokra a jelentkezés folyamatos az erre kialakított regisztrációs felületen, ahol a választható tématerületekről és a részletes programról is tájékozódhatnak.

További információk a projektről