2020-as áttekintő a TÁRS projekt súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramjáról

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektjének egyik feladata a súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek támogatott életvitelének kialakítását segítő modellprogram megvalósítása. A projekt munkatársai ugyanakkor fontosnak tartják a kiváltási folyamatban részt vevő szakemberek, szakmai szervezetek és szolgáltató szervezetek közötti tudásmegosztást, hiszen minden segítő anyag, amely ebben a témakörben születik, tovább gazdagítja a tématerület szakmai, módszertani ismeretanyagát. Így, a 2020-as év zárásaként, a TÁRS projekt szakemberei készítettek egy olyan összefoglalót, mely ismerteti mindazon elkészült szakmai anyagokat, amelyek jelentősen segíthetik a fogyatékosságügyi területen dolgozókat abban, hogy a fogyatékos célcsoport kevésbé látható – ugyanakkor leghátrányosabb helyzetű – csoportjáról és támogatásuk lehetőségeiről minél többet megtudjanak.

A  „Gyakorlati példák különböző alap kommunikációs helyzetekre, igényekre a speciális kommunikációs szükségletű személyek segítői számára (gesztusjelek, tárgyjelek, PCS grafikák)” című kiadvány támogatást és segítséget nyújt olyan szakembereknek, gondozóknak és családtagoknak, akik augmentatív és alternatív kommunikációs  (AAK) szükségletű személyekkel foglalkoznak, őket gondozzák. A szakmai segédletben szereplő szituációk a mindennapi rutintevékenységeken keresztül illusztrálnak olyan kommunikációs helyzeteket, melyekben a szakemberek elkezdhetik bevezetni az AAK eszközeivel történő kommunikációs támogatást. Mindez segíti az SHF személyeknek értelmezni a környezet információit, valamint kifejezni saját vágyaikat, gondolataikat. A kiadvánnyal kapcsolatos hír és a szakmai anyag az alábbi linken érhető el: https://fszk.hu/hir/uj-kiadvany-a-specialis-kommunikacios-szuksegletu-szemelyekkel-dolgozok-szamara/

Az „Értelmileg súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek társadalmi befogadása” című kiadvány célja, hogy felhívja a döntéshozók, a szakemberek és az érdeklődők figyelmét a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek és hozzátartozóik jellemzőire, igényeire és szükségleteire, annak érdekében, hogy társadalmi befogadásuk minél hamarabb előmozduljon. A szakmai anyag különlegessége, hogy a benne lévő tartalmak könnyen érthető kommunikációs (KÉK) megfogalmazásban is elérhetőek a kiadványon belül, amelyet többek között Szilágyi Dániel, a TÁRS projekt tapasztalati szakértője is véleményezett, továbbá készített hozzá egy ajánlót is. A kiadvány és az ajánlója, valamint annak KÉK változata innen érhető el: https://fszk.hu/kiadvany/ertelmileg-sulyosan-halmozottan-fogyatekos-emberek-tarsadalmi-befogadasa/

A TÁRS projekt keretein belül elkészült a „Nemzetközi és hazai ígéretes gyakorlatok magas támogatási szükségletű / SHF személyek lakhatási szolgáltatásainak kialakítására és működtetésére” című kiadvány is. A nemzetközi ígéretes gyakorlatokról szóló tanulmányok nagy hangsúlyt fektetnek 1-1 ország szociális ellátórendszerének és az ottani kiváltási folyamat alakulásának, illetve 1-1 ígéretes lakhatási szolgáltatást nyújtó gyakorlatának bemutatására is. A hazai ígéretes gyakorlatok bemutatásával pedig elsősorban abban kíván segítséget nyújtani, hogy az olvasók példákat és megoldásokat ismerhessenek meg arra vonatkozóan, hogy miként lehet SHF és magas támogatási szükségletű személyek számára lakhatási szolgáltatást kialakítani és működtetni. A kiadványokkal kapcsolatos hír innen tölthető le: https://fszk.hu/hir/nemzetkozi-es-hazai-igeretes-gyakorlatok-bemutatasa/

A jó gyakorlatok a címre kattintva letölthetőek:

A TÁRS projekt, az SHF modellprogram keretében, többek között célul tűzte ki az SHF személyek életminőség mérésének segítését a kiváltásban résztvevő intézményekben. Ehhez a nemzetközileg elismert spanyol Escala San Martín életminőség mérő eszközt hívta segítségül. Annak érdekében, hogy az eszköz Magyarországon is használható és más szervezetek részére is elérhető legyen, az NFSZK Nonprofit Kft. licenc megállapodást kötött az INICO-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD (de la Universidad da Salamanca) szervezettel. Az eszköz lefordítása és adaptációja után a „San Martín Skála- Életminőségmérő eszköz súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek felméréséhez” címet kapta. A mérőeszköz célja, hogy 18 éves kort betöltött (vagy legalább 16 éves kort betöltött személyek, kizárólag abban az esetben, ha az oktatási rendszerből már kikerültek) súlyosan, halmozottan fogyatékos/magas/komplex támogatási szükségletű személyek életminőségét értékelje. Az eszköz letöltéséhez regisztrációra van szükség, amely az alábbi linken érhető el: https://fszk.hu/hir/shf-szemelyek-eletminoseg-mero-eszkoze-valik-elerhetove-magyarorszagon/

A TÁRS projekt szakemberei készítettetek olyan kiadványokat is, amelyek célcsoport-specifikus tartalmakat, ajánlásokat tartalmaznak. Egyik ilyen szakmai anyag „A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja”. A szakmai kiadvány útmutatást nyújt minden kiváltási folyamatban érintett célcsoport számára, legyen szó akár a támogatott lakhatás szolgáltatás igénybevevőiről, a szolgáltatást nyújtókról, fenntartókról, de akár a fenntartók, szolgáltatások engedélyezését és ellenőrzését végző hatóságokról. Információt szerezhetnek belőle az olvasók a támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és működésével kapcsolatos folyamatokról, a meghatározó jogszabályokról, a szolgáltatás igénybevételéről és a szolgáltatásnyújtás szakmai tartalmáról. Az útmutató és az azt beharangozó hír innen érhető el: https://fszk.hu/hir/tarsadalmi-egyeztetesek-utan-veglegesitesre-kerult-a-tl-protokoll/

Szintén célcsoport-specifikus tartalmakat tartogat a „Komplex kiváltási szükségletfelmérés, ezen belül az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISZ2), valamint az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFet) módszertan”. A szakmai anyag célja, hogy a kiváltásban résztvevő intézményekben egyéni gondozási/fejlesztési terveket készítő, és a kiváltásra való felkészítésben résztvevő szakembereknek, intézményi munkatársaknak nyújtson támpontot a felkészítési folyamatban, a gondozásról a támogatásra való áttérés során egy célzottabb felmérési-tervezési eszközrendszerrel. A módszertan alkalmazása lehetőséget nyújt mélyebben figyelembe venni a kiváltásban érintett emberek személyes céljait, ezzel segíti bevonódásukat, részletes készségleltárával és a célcsoport-specifikus szempontok, illetve beavatkozási lehetőségek bemutatásával támpontokat nyújt az eszközök egyénre szabott alkalmazásához. A kiadványról szóló hír és a kiadvány letöltéséhez szükséges regisztrációs felület itt érhető el: https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/komplex-kivaltasi-szuksegletfelmeres-ekisz2-es-ekkifet-modszertana/

További információk a projektről