2018. évi hírek

Látogatás az Önállóan lakni – közösségben élni érdekvédelmi csoportnál

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje fontosnak tartja, hogy a Támogatott Lakhatás szolgáltatás ne csak a kiváltásban érintett intézményekben élők részére legyen ismert és elérhető, ezért az Önálló Életvitel Európai Napja alkalmából a Szolgáltatásfejlesztési munkacsoport látogatást tett az Önállóan lakni – közösségben élni érdekvédelmi csoportnál.

Elolvasom

A Down Alapítvány TL konferenciáján jártunk

2018. június 22-én az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje is részt vette a Down Alapítvány „Támogatott lakhatás gyakorlati megoldásai” című konferenciáján, amely az FSZK FOF 2017 pályázata keretében került megrendezésre.

Elolvasom

Információs és Koordinációs Pontok

Országszerte megnyíltak az Információs és Koordinációs Pontok. Az ország minden megyéjében megkezdődött a munka abból a célból, hogy a pontok hálózatot alkotva, naprakész információkkal segítsék a fogyatékos embereket és családjaikat.

Elolvasom

Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az elmúlt év folyamán több helyszínen gyűjtött foglalkoztatási jó gyakorlatokat. Mindenhol találtak számos, megosztásra érdemes megoldást: az érdeklődők – többek között – brand-építéssel, bérmunka-végzéssel, stratégiakészítéssel, innovatív technológiák alkalmazásával kapcsolatos követésre méltó, jól működő megoldásokról olvashatnak.

Elolvasom

Álláshirdetés: kommunikációs asszisztens

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekten belül kommunikációs asszisztens munkakör betöltésére.

Elolvasom

Fogyatékosságügyi tanácsadó képzés

Az FSZK 2017-ben indította el a MONTÁZS projektet, melynek fő célja, hogy a fogyatékos személyek számára, szükségleteikre reagáló, rendszerszerű szolgáltatásokat fejlesszünk és tegyünk hozzáférhetőbbé. Ennek hatására javuljon életminőségük, önálló életvezetési képességük valamint társadalmi inklúziójuk. A MONTÁZS projekt keretében 2018. év áprilisától kiépült az Információs és Koordinációs Pontok (IKOP) országos hálózata, melyben a MONTÁZS projekt egyik feladataként a fogyatékos személyek számára könnyen elérhető, releváns információkat biztosítunk. A fogyatékosságügyi tanácsadók széleskörű tájékoztatást adnak a különböző ellátásokról, támogatásokról, oktatásról vagy akár szabadidős tevékenységekről.

Elolvasom

Meghívó a TÁRS Projekt Érdekvédelmi Fórum ülésére

Az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 TÁRS projekt megvalósítója, az FSZK Nonprofit Kft. meghívja a szociális intézményi férőhely-kiváltás célcsoportjait (fogyatékos személyeket/pszichiátriai betegeket/szenvedélybetegeket) képviselő érdekvédelmi szervezetek vezetőit, ill. a vezető által delegált képviselőt a soron következő Érdekvédelmi Fórum ülésre.

Elolvasom

Bemutatkozik a Lakók Támogatása Csoport

A Lakók Támogatása Csoport a TÁRS Projekt Szakmai Koordinációs Műhelyének keretében alakult azzal a céllal, hogy a kiváltásban érintett intézményekben folyó érdekvédelmi munkát támogassa. Tevékenységük – mely 2018 elején indult útjára – előkészíti a Projekt által nyújtott érdekvédelmi tanácsadó szolgáltatás kiépítését, mely a kiköltöző lakók önérdek-érvényesítésének előmozdítására, a szolgáltatások demokratikus, a lakók részvételén alapuló döntéshozatali, irányítási formáinak kialakítására irányul.

Elolvasom