2018. évi hírek

Fogyatékosságügyi tanácsadó képzés

Az FSZK 2017-ben indította el a MONTÁZS projektet, melynek fő célja, hogy a fogyatékos személyek számára, szükségleteikre reagáló, rendszerszerű szolgáltatásokat fejlesszünk és tegyünk hozzáférhetőbbé. Ennek hatására javuljon életminőségük, önálló életvezetési képességük valamint társadalmi inklúziójuk. A MONTÁZS projekt keretében 2018. év áprilisától kiépült az Információs és Koordinációs Pontok (IKOP) országos hálózata, melyben a MONTÁZS projekt egyik feladataként a fogyatékos személyek számára könnyen elérhető, releváns információkat biztosítunk. A fogyatékosságügyi tanácsadók széleskörű tájékoztatást adnak a különböző ellátásokról, támogatásokról, oktatásról vagy akár szabadidős tevékenységekről.

Elolvasom

Meghívó a TÁRS Projekt Érdekvédelmi Fórum ülésére

Az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 TÁRS projekt megvalósítója, az FSZK Nonprofit Kft. meghívja a szociális intézményi férőhely-kiváltás célcsoportjait (fogyatékos személyeket/pszichiátriai betegeket/szenvedélybetegeket) képviselő érdekvédelmi szervezetek vezetőit, ill. a vezető által delegált képviselőt a soron következő Érdekvédelmi Fórum ülésre.

Elolvasom

Bemutatkozik a Lakók Támogatása Csoport

A Lakók Támogatása Csoport a TÁRS Projekt Szakmai Koordinációs Műhelyének keretében alakult azzal a céllal, hogy a kiváltásban érintett intézményekben folyó érdekvédelmi munkát támogassa. Tevékenységük – mely 2018 elején indult útjára – előkészíti a Projekt által nyújtott érdekvédelmi tanácsadó szolgáltatás kiépítését, mely a kiköltöző lakók önérdek-érvényesítésének előmozdítására, a szolgáltatások demokratikus, a lakók részvételén alapuló döntéshozatali, irányítási formáinak kialakítására irányul.

Elolvasom

Hálózati Kommunikációs Kapu

A TÁRS Projekt egyik kiemelt célkitűzése, hogy országos szinten biztosítsa a kiváltásban érintett szereplők közötti információáramlást, a módszerek és jó gyakorlatok megosztását, fejlesztések közössé tételét, továbbá garantálja a horizontális és vertikális szakmai kommunikációt az érintett szereplők között. A TÁRS Projekt Hálózat Munkacsoportja által működtetett Hálózati Kommunikációs Kapu (kivaltas.halozat@fszk.hu) is ezt a célt szolgálja.

Elolvasom

Felkészülés a változó vezetői szerepekre

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretei között 2018 tavaszán Budapesten, 4 csoportban, 60 fővel indult a „Változó vezetői szerepek és kompetenciák az intézményférőhely kiváltási (IFK) folyamatban” elnevezésű szakmai tanfolyam. A képzés első csoportjának résztvevői június végén sikeres vizsgát tettek. A tanfolyam folytatása szeptemberben várható.

Elolvasom

Lezajlott a Minikonferencia a kiváltásban érintett helyszínek kutatási eredményeiről

2018. június 6-án, Budapesten a TÁRS Projekt Kutatási Munkacsoportja, a Revita Alapítvány és a Budapest Intézet szervezésében lezajlott a „Komplex mérések a kiváltással érintett helyszíneken” című kutatáshoz kapcsolódó Minikonferencia, ahol a kutatásban részt vállaló hallgatók mutatták be a lakossági kérdőíves adatfelvételből készült adatbázisok elemzése során elért legfontosabb eredményeiket.

Elolvasom

Szakmai rendezvénysorozat: Hogyan működtessünk Támogatott Lakhatást?

Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja 2018. május és júliusa között 19 megyeszékhelyeken rendezi meg a TL protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan kidolgozásához kapcsolódó Szakmai Fórumokat „Hogyan működtessünk Támogatott Lakhatást?” címmel.

Elolvasom

Szakmai tájékoztató napok a FOGLALKOZTATÁS 2018 programban

A képen a rendezvényen résztvevők láthatóak jegyzetelés közben.

2018 áprilisától fokozatosan indulnak a FOGLALKOZTATÁS 2018 elnevezésű pályázati programunk projektjei az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával. A közelmúltban - a program részeként - szakmai tájékoztató napok kerültek megrendezésre a támogatott szervezetek részvételével.

Elolvasom

Jó gyakorlatok a foglalkoztatásban

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az elmúlt évben több helyszínen gyűjtött foglalkoztatási jó gyakorlatokat. Mindenhol találtak számos megosztásra érdemes megoldást: az érdeklődők olvashatnak többek között képzéssel, értékesítéssel, betanulással, bérmunka-végzéssel, stratégiakészítéssel kapcsolatos követésre méltó, jól működő gyakorlatokról.

Elolvasom